Profetens Ummah, Zionister og kvasikristne kryptonasjonalister

Jeg har en utfordring til dere. Møt meg alle ansikt til ansikt, og få litt vett banket inn i skallen. Snart vil det gå opp for dere hvor mye dere har til felles. Dere støtter alle vold, undertrykking, meningstyranni, og ”politisk korrekthet” utfra deres egne definisjoner. Enhver dissens blir demonisert av dere. Dere tåler ikke meningsdifferanser. Dere krever monopol på moral der dere på en eller annen måte støtter i praksis folkemord, og påberoper dere en eller annen slags hellig himmelnisses støtte til drap på småbarn. Og når dere begår grusomheter, så skylder dere på ”de andre”. Altså ofrene for dere egen ekstremisme. Bruk gjerne meg som punching ball. Jeg frykter dere ikke. Og i motsetning til Jesus, så vil jeg IKKE snu det andre kinnet til, men heller være litt mer ”,muhammedansk” og ”kristelig” om dere vil utfordre deres egen skjebne og kvapsete verdier.
Derfor tenkte jeg å utfordre dere til det ytterste, og pisse på bibler og koraner og toraer for å bevise at deres ord og bronsealder ideologi ikke er mer verdt enn den urinen som vil farge deres ”hellige” bøker med min uhellige avføring.
Da jeg er prinsipiell motstander av bokbål, så er å pisse på deres ”helligste” det beste man kan gjøre for å angripe deres religiøse fanatisme når kampen egentlig kun dreier seg om en jordskorpe og makt over andre mennesker.
Med andre ord, verken Profetens Umma, MIFF eller noen av disses mildest talt forvirrede disipler er noen kandidater til Gandhi prisen. Om noe slikt skulle eksistere. De eneste som tjener på dritten er våpenindustrien.
ISIL er intet annet enn en gjeng raggete kjøtere som tror de har noen som helst slags koranistisk autoritet til å påtvinge andre. Zionismen er intet annet enn en forlenget utgave av Nazismen. En nazisme som har gitt seg forskjellige utslag både i Amerika, Europa og Midtøsten. Nazismen avgikk ikke med døden i 1945. Den levde videre i beste velgående i Sør Amerika, Washington DC med opprettelsen av CIA, og opprettelsen av Israel med de samme elementene som førte til gasskamrene.
Og til dere av mine landsmenn som kaller dere ”Israelvenner” og ”MIFFere”: dere bør få hodet ut av deres ideologiske og religiøse rectum, og lukte litt på møkka dere sprer. La meg påminne om at staten Israel ble opprettet ved hjelp av disse sosialistene dere gjerne ser gjennomhullet av terrorist-kuler viss opphav er FRP. Et parti som dessverre sitter ved makten i dag grunnet korrupt hestehandel og firing på såkalte prinsipper.
For å si det brutalt:
Jeg er drittlei selvrettferdigheten, hykleriet, og deres suveren forakt for både menneskerettigheter, deres selektive forhold til ytringsfriheten, og mildt talt schizofrene forhold til egne påberopte prinsipper.

Og hva “Profetens Umma” angår, så ser jeg ikke på dere enn noe annet enn en flokk ignorante drittunger som ikke vet hva krig er, og som drømmer om et slags fascistoid storkalifat hvor ignoransen, ufriheten og tyranniet vil råde.

Så kom igjen knehøner!
Jeg vil være hjemme i Norge fra begynnelsen av September, og jeg vil ta imot både hoff og utfordrere. Og i motsetning til min gamle redaktør Shabana Rehman, så frykter jeg dere ikke. Heller burde dere mentalpygmeer frykte meg! Jeg vil være lett å finne. Og jeg vil være lett gjenkjennelig med min irske six-pence, sneip i kjeften, sandaler og Jesus glorie.
Jeg refererer til ”Never Piss Off a Writer” i samme blogg.
Så for å dra en Belfastard utfordring til dere:
”Give me the fucking satisfaction! I will enjoy inflicting some mental anguish and spiritual pain. It’s my specialty. Just ask my ex. wife from Belfast! She gave me plenty!”

Operation Dog Rescue Update

Marco is the first pooch out for a donation. When a poor Bohemian writer can take the economic Liberty of donating a large portion of his small Income, I don’t see why Rich bastards vacating at Club FAT cannot do the same. Yeah, Dag Stiansen! I’m talking about YOU, you old bastard! I don’t know the rest of the Club FAT members I call your peers, but I know you!  And you are no good, but a psycho who would get an outlet for your violent tendencies on 5-year olds!

And now, you have one chance to make commence! Don’t screw this chance up!

 

I am also happy to see that Shoe now also have a sponsor…

Bilde

Demagogeri, skremmerier og løgner i BT….

Hvorfor “professor” Rossel ikke bare tar feil, men også hvorfor slikt ikke skal kunne stå uimotsagt…

 

 

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Er-islam-en-trussel-3142778.html#.U6lNoWcrhdh

Jeg kan enten si at dette var en rørete lapskaus av historieløst møl som kun har ekko i det grumsete folkedypet som lar seg lokke av retorikken som rottene til fløytespilleren fra Hamlin, og la det bli med det. Mannen er rett og slett en demagog. Enten en løgnaktig demagog, eller så bør han få skolepengene tilbake.

Eller så kan vi legge til grunn for hvorfor han ikke bare tar feil, men også direkte skivebom på flere punkter. Men slik stemningen er på nettet om dagen, så blir det vel som å kaste perler for svin som kun roter etter de trøflene de liker. Og de liker dem enkle. Som f.eks. “they hate us for our freedom” mantraet som ble spilt etter 9.11 og under oppmarsjen til invasjonen av Irak.

Regner med denne “kristne nestekjærlighetsguruen” er pasifist, var motstander av invasjonen av både Afghanistan og Irak, Obamas droneangrep, tortur, Gitmo, og massiv overvåkning av storebror stat?

Regner med denne kristne “professoren”  i litteratur var motstander av Vietnam krigen?

Allerede i ingressen er det noe som skurrer.

Muslimsk ungdom mer tilbøyelige til vold enn ungdom i samme alder? Siden når?

Mannen har tydeligvis aldri hørt om Tveita-gjengen, Ellingsrud-gjengen eller Rykkinn-gjengen. Han har heller tydeligvis ikke gjort noe annet enn å skumlese noen innandringsfiendtlige blogger, og brukt et eller annet løsrevet sitat fra koranen, og gir ekstremistene legitimitet til deres ekstremisme, som om det er DE som representerer “ekte islam”, og bortforklarer, bagatelliserer den voldelige ideologien kristendommen representerer.

Han tar også rablende feil når han kommer med påstander om at kun islam har en politisk ideologi. I hinduismen er kastesystemet en politisk ideologi som deler samfunnet i grupper som har forskjellige oppgaver.

Toraen i jødedommen er en lovbok som dikterer jødisk lov, altså¨politikk. En lovsamling som har blitt brukt av kristendommen etter eget forgodtbefinnende da denne fikk verdslig makt som varte helt fra Nicea til Opplysningstiden. Ordet “tora” betyr ordrett “lov”. Altså en ideologi!

Han forsøker å gjøre forskjell på Muhammed og Paulus hva ideologi angår. Kristendommen har brukt Paulus skriblerier for sin verdslige lovgivning på lik linje med det Koranen sies å være.

Han sier at religionen kommer først i Islam. Selvfølgelig kommer religionen først når man er religiøs! Spør en kreasjonist!

Hva kommer først i den mannens verden? Hans nasjonalitet? Er det nasjonalisme og eurosentrisme som ligger hans hjerte nærmest? Eller er det litteraturen? Islam er ikke noe større trussel mot et sekulært samfunn hvor religion blir der den hører hjemme, på museum, eller inne i et kott. Islam er ikke noe større trussel mot Hossels kristendom enn hans kristendom var mot den gamle Åsatroen.

Så fortsetter han å drone på “voldsmentaliteten” og snakker om “verdensomspennende islamistisk terror”, som det er noe isolert som dukket opp helt av seg selv? Han snakker om antisemittismen, som om dette er noe som har vært mer dominant innen islam enn hans egen europeiske kristendom.

“dette er et perspektiv som vi kristne bør være stolte av” og skryter av “nestekjærlighestbudet” som noe unikt kristent er en så renspikket løgn at mannen er nesten farlig nær å¨være like fundamentalistisk som en kreasjonist. Mannen er tydeligvis ikke klar over at kristendommen er pr. ideologi, altså via det 1. bud den minst tolerante religionen av dem alle, og har desidert mest blod på¨seg av alle dogmer og ideologier.

Hva religiøs tolerane angår i rene dogmer er dette lett å vise:

De kristne krever at Jesus er den jødiske stammegudens enbårne sønn, og eneste veien til frelse er gjennom en slags førerdyrkelse uten ansvar. Bibelguden er ekslisitt i sin intoleranse med sine første bud. Og den kristne misjonsbefalingen går ut på å gjøre hele verden til Jesu disipler. Her snakker vi om en verdensomspennende tvangsmisjonering med innslag av folkemord i stor skala. Kristendommen anerkjenner ingen andre religioner enn seg selv, aller minst islam, eller hinduismen. Pr. definisjon er hinduismen som den eldste også den mest tolerante religionen, på tross av at Gandhi ble skutt og drept av en hinduistisk nasjonalist.

Islam er en slag sær sekt av kristendommen og jødedommen. En attpåklatt som anerkjenner både kristendommen og jødedommen som eldre slektninger, men med visse forskjeller i troen på mytologien. Kristne anerkjenner ikke jødedommens rabbinisme, og har gitt jødene ansvaret for Jesu død. Jødedommen anerkjenner hverken Islam eller Kristendommen, da de benekter både Jesus og Muhammed som deres Messias. Kristne syter over “islamsk intoleranse” fordi islam nekter for både treenigheten og Jesus som noen guddommelig skapning.

Alle religioner har altså en like mye politisk retning som en åndelig retning.

Det var kristen antisemittisme gjennom historien som førte til Holocaust. Når jøder ble forfulgt av kristne gjennom pogromer, så flyktet mange jøder til det mauriske Spania, hvor det Andalucia var et lærested for vitenskap på en tid da Europa badet i kristen føydalisme og blod. Hadde det ikke vært for at kristne brukte jødene som syndebukker for sin sjefsfrelsers død, så hadde Holocaust aldri ha skjedd. Og nå forsøker mannen å henvise til historiske ubetydeligheter med en ubetydelig mufti i Israel som representant for Islam og dermed medskyldig i det folkemordet millioner av kristne europeere var delaktig i. Og så babler mannen om et møte med en ubetydelig stormufti som om dette viser at islam var delaktig i folkemordet på jødene?

Tror nok det var mange motiver, og mange uhellige allianser på denne tiden. Og dette var på en tid da Zionistene med Stern og Irgun begikk terrorhandlinger mot en palestinsk befolkning som ikke var forberedet på denne masseinnvandringen. Opprettelsen av staten Israel i 1948 var bygget på ruinene av 400 byer og landsbyer som skapte over 700 000 flyktninger hvor mange av etterkommerne av disse lever som fanger i eget land på Gazastripen idag.

“Professoren” glemmer beleilig nok de mange tusen muslimer som kjempet for de allierte i Nord Afrika.

Den kristne intoleransen han mener er sagablott er en like full løgn. Han viser dette i sitt eget grumsete innlegg. Han ser på islamisme som noe isolert, og ser ikke dette i større sammenheng, med skapelsen av Israel (takket være zionismen, og dårlig europeisk samvittighet, hvor palestinerne måtte bøte for de forbrytelsene kristendommen har begått mot menneskeheten.

“Nestekjærlighetsbudet”, eller Den Gyldne regel finner man i alle religioner. Du finner den i forskjellige former i Hinduismen, Buddhismen, Islam, rabbinistisk jødedom, shamanisme, jainisme, ba’hai, taoisme, og konfusianisme. Du finner denne t.o.m. hos ateister!

Hva dagens vold dreier seg om er altså ikke noe isolert som har kommet av seg selv. Vesten har vært innblandet som kolonimakter som tror vi har hatt en slags fødselsrett til å ta oss til rette. USA og UK siklet etter Midtøstens olje siden Mosaddeq. Vi kan ta med i regningen de forskjellige regimene CIA har vært med på å styrte, de regimene CIA har støttet uten å måtte styrte, samt det høyst kristelige korstoget den evangeliske GWB startet i 2003 under full jubel av en nærmest hypnotisert befolkning hvor ALL kritikk og dissens ble nådeløst slått ned på av en republikansk administrasjon som siklet etter krig, og fikk den krigen de ønsket gjennom flere år.

Bush&Cheney åpnet et vepsebol i et kunstig skapt land som nå er i ferd med å falle sammen, hvor ustabiliteten har spredt seg til flere steder i regionen, og neokonsene støtter både den ene og den andre lysskye “motstandsbevegelsen” og regimer.

Og i vesten finnes det mange ungdommer som har blitt mer konservative enn sine foreldre som lar seg lokke til idealistisk krigføring. Alle ungdommer er idealistiske. Og de er lette å lede om man har et enkelt budskap.

Dessverre er ikke dette det samme budskapet som Salman Rushdie eller Ahmadiya forfekter, men en forvrengt versjon av en gammel mytologisk religion tuftet på enda eldre mytologier hvor minst en krever enerett på “guddommelig”, ideologisk og religiøs sannhet, og påberoper seg å være mer tolerant enn alle andre religioner.

Rossel tar nok altså feil på alle punkter, og minner meg om typer som er “overreligiøs i huet”:

 

10 – Du benekter selv hardnakket eksistensen av tusener av andre religioners guder, men kommer i harnisk når noen benekter eksistensen av din egen gud.

9 – Du føler deg fornærmet og ”avhumanisert” når vitenskapen sier at mennesket har utviklet seg fra andre livsformer, men du har ingen problemer med den bibelske påstanden om at mennesket ble skapt av gjørme.

8 – Du ler av polyteister, men har ingen problemer med å tro på en gud, som egentlig er tre.

7 – Du blir lilla i fjeset av indignasjon når du hører om grusomme overgrep gjort i Allahs navn, men du blinker ikke engang når du hører hvordan Jehova slaktet alle de førstefødte spedbarn i Egypt eller beordret utryddelsen av hele etniske grupper i Jesaia – inkludert kvinner, barn og trær(!).

6 – Du ler av Hinduistenes tro på at mennesker kan bli til guder, og greske ideer om at guder har seg med jordiske kvinner, men du har ingen problemer med å tro på at en Hellig Ånd befruktet Maria, som så fødte en “menneskegud” som ble drept, men som livnet til igjen og deretter fløy til himmels.

5 – Du er villlig til å bruke livet ditt på å lete etter smutthull i den etablerte vitenskapelige alderen på kloden (4,55 milliarder år), men du ser ikke noe problem med å tro på en datering fastsatt av noen stammefolk fra bronsealder som satt i teltene sine og gjettet på at verden var sånn ca noen generasjoner gammel.

4 – Du tror at alle menneskene her på jorden, bortsett fra de som deler akkurat din tro – minus naturligvis rivaliserende sekter – vil tilbringe evigheten i et evig brennende Helvete, og likevel ser du på din religion som den mest ”tolerante” og ”kjærlige”.

3 – Mens moderne vitenskap, historie, geologi, biologi og fysikk ikke har klart å overbevise deg om det motsatte, så vil hvilkensomhelst idiot som ruller rundt på gulvet mens han ”taler i tunger” være alt du trenger som ”bevis” for at din religion er sann.

2 – Du definerer 0.01% som en ”høy suksess rate” når det gjelder å bli bønnhørt, og du anser det som tilstrekkelig bevis på at bønn fungerer. Og du mener ar de resterende 99,99% gangene hvor du ikke ble bønnhørt som ganske enkelt ”Guds vilje”.

1 – Du vet faktisk mye mindre enn de fleste ateister og agnostikere om Bibelen, Kristendommen og kirkehistorie – men du kaller deg likevel en ”Kristen”.

Tilbake til forrige

Et godt råd deg Stossel: Bruk tiden din til å analysere forfatteres tegnsetting og ordvalg framfor å gjengi noe sprøyt som kunne ha vært snytt ut av “Gates of Vienna”, Document.no. eller Worldnet.Daily…

 

Operation dog rescue -“MY” 10 dogs – In Memory of Ol’ Boy and every dog I have known

Whatever indifference, or cause of pain to our best friend committed by people, they are likely to do the same to human beings.

I have been hungry. I have been alone. I have had to fight. I have been homeless. I have been locked up. I have been rejected. I have lost someone I love. I know what these dogs have been going through.

Whenever I start getting an ounce of faith in humanity and decency, I’m bound to get disappointed. I just hope Shoe won’t ever get that experience again.

SHOE

Bilde

“Dog SHOE was saved from a villager. This man kept SHOE since the dog was 5 months old, tied in a chain, inside his house’ basement. Poor dog didn’t saw for years the day light, didn’t smell fresh air. When we rescued him, we noticed the “strange” walk – SHOE forgot how to walk on grass.

As devastating as his story sounds, SHOE is ready to move on and forget. Lately, he made promising steps forward and trust every person at the large shelter”

I just hope that you can forgive quicker than me boy. I wanted to send you a gift, but has been stopped by some bad people. It’s like when you were in the basement, hoping for a kind word, and a soft hand a long walk, play and a treat instead got a boot, and some rotten leftovers. But don’t worry. We’ve weathered storms before. And now, you are my cause. One of my causes. One of the many fates and tragedies that needs to be mended, and you can live out your lives the way it’s meant to be.

And then there is Nabi.

nabi1

This is her story.

“Nabi means “Butterfly” in Korean. In order to give a name to hundreds of dogs that need to be advertised on the website www.sponsoradog.ro , dogs that keep coming and going into forever homes….we should use our imagination and be really inventive!

I called this white, female dog Nabi because I searched for a soft, inspirational name. To match the real story of her life:

Nabi was rescued from the steel plant surroundings, together with 2 other females dogs. They all had 3 bigger and 6 smaller babies. They made no trouble sharing the kennel space, from the very beginning. Actually, they made a habit to nurse their babies together.

Nabi is the weakest dog from all the three moms. She is overprotective and extra careful with all the babies, including those who are not hers.

Nabi and her puppies would have been most certainly dead by now, if she wouldn’t be rescued. In many ways, she lives now a totally different life than before.

There are many female dogs like Nabi across Romania. One of my greatest fears, as a human being, is to be powerless and couldn’t be able to help the ones I love.

Many moms like Nabi watch powerless how their babies die. Many of them lost their lives while trying, starving, to hunt something to keep them and their families alive.

Many got deadly injured in dogs’ fights, trying to protect their babies or were abused by heartless people.

There is something that makes Nabi story special: When rescued, she had a problem to one of her front legs. Usually, these types of problems represent a top priority for our team but in this case, we had to consider that Nobi is nursing the babies and if we tranquilize her, her role of “mother” must put on hold for a short while.

As always, ROLDA supporters were receptive to cover Nabi special needs, which included extra-protein, diet food, the leg’ surgery and post surgery treatment,the sterilization.

Nabi and her puppies reminds us how important the sterilization is. We should also think about thousands of dogs like Nabi that don’t get medical help, or food – they die nameless, hopeless and isolated, treated like garbage by an indifferent society.”

http://rolda.org/nabi-story/

I was going to limit my 1st contribution to 10, but this little lady melted my heart. Beaten, battered, and having pups to protect is not an easy task for anyone, having to trust humans again is a chance to take. Somehow to let her know that there are someone who loves her and her pups, and want to make them feel safe and happy.

And then there is Marco. My child hood hero. Travelled half around the world, and wrote about it.

“MARCO was rescued from the Smardan, a village located nearby Galati and transformed into a “perfect place” to dump unwanted dogs (e.g. former pets abandoned by their owners).”

Dump a dog, just like you’re dumping a used dish washer, or old socks, right? Dumping little Marco is the same as dumping the legacy of Marco Polo.  In my world, this is sacrilege.

Or send him to the pound for euthanasia because of barking. As an Atheist (and Buddhist), I still may have some of that baby Jesus child like faith in me. That little boy who couldn’t stand injustice. Now, I’m still with the poor, the down trodden, and ostracized. I have walked down that path before, and see it and feel it every single day I can stand walking among humans, or get into tear mode watching rescued pooches get well again.

Not long ago, SVEN was a stray. I can only imagine how a stray life is.

I’d call him Tip. He reminds of a Collie I had as a best friend during my year as an exchange student on a one animal farm in fundie land Kansas by that name. Whenever, I had a rotten day at school, he’d always be there to make me feel better. When I was having knee issues after football season, and needed to rehabilitate, and start taking walks again, he’d follow my across the fields on the farm I lived on. He would guard over my jack rabbit catch when I went hunting. No animals, just the corn fields, and the farm dog my old buddy Tip and wild game by the creek.

It’s just sad SVEN doesn’t like cuddles or treats yet. It must have been something in his past and his endless days, weeks, months, even years as a stray not trusting anyone but yourself. I know there is a cuddly boy underneath there somewhere. He just need the right and willing person to show him how.

Gonco has his own YouTube clip as well.  Switch out the ‘C’ with a ‘z’, and you got Dr. Gonzo. One of my favorite American writers.

“GONCO was saved as a puppy. He grew up in our shelter and transformed into a wonderful, adoptable boy.GONCO’s dream is to be adopted by an active family, with kids.”

I may be a single veteran (from Bosnia 93) with a broken heart still in Belfast, but maybe Gonzo could mend that, and help me found a new family, including kids. Ah! A man can dream. Even the most cynical of us can dream. When you hear a whimper from some dump in the middle of the night from a dog, it’s the dog crying over a long lost love, or the dream of getting cozy and loved at least once in life.

BEAR means Bamse in Norwegian.

I am quoting Bears story from the site.

“Not long ago, BEAR was a stray. I can only imagine how a stray life is. We, humans, might feel stress about getting a better job or getting a loan to take a new car. These animals are stressed to survive day after day. To hunt for little food, to avoid imminent dangers. No wonder many of strays who get less and less contact with aggressive people are transformed into semi-wild animals.Our modern cities are for these dogs a jungle in which they are busy to survive. It is completely humans fault for these dogs presence on streets and somehow, it should be our responsibility to deal with them humanely.”

Who knows how long time he’s been out there? Has he ever felt the warmth and love from a family he can call his own? I do not know. Until they are groomed, and named, washed, and given food and medicine, most stray dogs might just seem to be a nuisance in traffic for most people it seems. And for some, they mean even less than that when promises broken have only been done by humans.

I would choose Bear due to his age. And rename him to his Norwegian name. As I am a traveler, now home, that travel bug might still kick in. In the meantime, I or someone could give this old boy some happy remaining days until he passes on. Imagine your grand parents being kicked out on the street after they are “productive” anymore.

VINCENT is just van Gogh for me.

It’s also a memory from my Belfast years as I came as close to family life as I have ever been.  Belfast Vincent was the son of an old girlfriend of mine at the same age when I met  him. I fell in love with them both during my first 6 months in Belfast working for Microsoft. Both he and his mom inspired me to write “Birds, the Bees & a Bottle of Whiskey” after a breakup. I miss them both.  Vincent seems to be the wee fella who can shred old dark clouds to pieces or perhaps spread some sunlight in someone’s life.. Whomever that lucky person might be. He certainly looks up for the task…

FLUFFY

Seriously? Fluffy? Might as well call the little fella “Timmy”… or Tiny Tim

Somehow, I have always had a soft spot for both big and small, but definitely the “wild looking” dog. Fluffy are one of the many who needs a sponsor and ultimately a parent or two to look out for him.

MIA

Choosing between so many beautiful young ladies is as difficult as choosing one at a harem. She could whisper in my ears and charm the girls for me and do all the job while I will get a reason to smile and laugh everyday again. Ever heard of a happy writer without a companion?

Rony

It had to be a German Shepherd as last. First I ever remembered as a small child was a female German in one of my uncle’s family called Bianca.  Who better to understand a semi old fart and his problems than a chum his own age. It would be to reminiscence with an old pal you only just met and will have a friendship with until last breath and longer.

I will let Sarah Brightman call out their need, and thousands of more pending an unnecessary, painful and lonely death…

https://www.youtube.com/watch?v=eJlN9jdQFSc

So! 40 quid per character was and still is my goal. All I have to do is to make my own “owners”, the company who was supposed to pay me for work done, and are now more aggressive than fighting dogs on a leash. Don’t worry fellas and lady. Something will come. I have gone through enough myself not to give up entirely on miracles.

All I have to do is to deal with some bad people. I have dealt with the kind before. I will still chase them and name them as long as they insist on acting on power and force.

There are plenty more doggies to choose from people! Something for every taste. As cute as pups in the store are, you will see something different in the eyes of a stray dog finding his or her home. I cannot understand it. Buying and selling dogs as if they were some commodity? It’s like selling babies on the open market!

Kicking out or abandoning your dog is like abandoning your own child, or breaking up with someone. Both have happened. So, dogs will also be kicked out and have a broken heart from our follies, selfishness and prone to cruelty and indifference.

And it disappoints me that a country calling itself “Christian” can do what it does to it’s dogs. Not surprising. But…Disappointing. It seems to me the Romanian people or at least its power and church are more interested in dressing up and worshipping idols than actually to walk the road given to them by their savior. Go to church on a Sunday. Join a rally on Monday. Get sacked on Tuesday. Kick a dog that same day…And blame the immigrants and Gypsies!

But I have a message to those people, Well, Johnny Cash has a message to those people…

 

To last, I have a challenge to the rich man who now calls himself Stian Stiansen.  Call yourself animal lover? When living off the hard work of others who pay their rent monthly, it’s easy to play “anthroposophy” when it’s peanuts and pocket change you put in your little hedge fund also called “Foundation”. It’s the rich mans way of washing away some guilt.

Now, read the whole thing again WITH the music!

Bohemianwriter1

.

Imagine… A stray dogs tale and last wish.

What it’s like living from day to day, struggling with getting something to eat, something to drink, while constantly fearing for your safety all alone. Imagine to have your whole world being taken away from you by a family you thought loved you, and suddenly find yourself in a place where dangers might lurk around the next corner. Getting something to eat have suddenly become an issue.

The dangers are many. Other dogs, human beings, traffic, diseases….

This is what has inspired me lately to not stay silent anymore and start talking again.

Your “crime” may that your owners kicked you out.

“I’m trying to do my best. You were my entire existence. I would have given my life for you. I let your kids drag my ears. Sit on me. All I wanted was a place to sleep, not having to worry about my next meal. Then I got sick. Tormented by my owner who no long cuddled if he ever did, but comes with lashes and punches. Now, I don’t know where I’m going. Some mean people threw rocks at me. The big cars are scary. I run. I panic. I meet bigger, meaner dogs having lived out here longer than me. I’m so tired and hungry. Where’s my bed? Why am I not home with mom and dad getting cuddled before bedtime about now?”

Many dogs who ends up on the street are there because their owners were cruel even before they kicked the little one out. Some of them have been living their entire life on the street without knowing what it is like to have a home. Some may have vague memories about thus, and cries about it in loneliness.

Most dogs die in a kennel, or outside somewhere no one can find them. Without having the chance to know what it’s like to fall asleep in your moms or dads arms, getting treats, long walks, cuddles, toys and tom foolery games with someone to love them and care for them.

This video made me all cry for the first time since I became “stray” myself.

You know how awful it is to be hungry, sick – and have nobody there to care for you? To have an itchy sensation spreading all over your body and can do nothing about it?

You cannot ask for help, as you don’t speak the human language – you can’t even cry loud your misery, as there is nobody there, near you to care!

All these sound horrible – It’s not something you’d wish for your family, or for anyone else you know. You and I both don’t want these awful things to happen in our community. Sadly, where I live, thousands of dogs are freezing during winter, or getting dehydrated during hot summer days. They suffer in misery, hungry, alone. Their bodies are often too weak to fight even minor infections.

Even after 3 days, I still have a lump in my throat<a href=”.

 

This is not a unique story. This drama, this tragedy is being played out on a daily basis while humans play politics, and capitalism in their lives. This dog had at least someone with him when he drew his last breath.

Some dogs make it. Most don’t.

 

Our ancestors bred dogs for help and companionship. Even some the most mass murdering monsters in history had a four legged pooch. So I wonder how anyone can just walk by and not give a damn about someone weaker than you, made for them treat their best friend this way?

I am not to answer this, since this would be a study in pathological psychopathy.

I am here to get others open their eyes as this clip and many others have opened mine. I guess I feel more like the downtrodden. Maybe some memories from my last ten years have started to catch up with me.

Sponsor a dog.  Help save a life!

http://sponsoradog.rolda.org/dogs-we-care-for/

I have found 10 dogs I will sponsor as soon as the proceeds from my latest translation comes in.  400 Euros of my 700 Euro payment will goThat is if Linguafield and Natalia Arriba will still have the privilege to call themselves human with an ounce od honor…

I will keep you posted on this! Because something went wrong, and now they are up in hysteria, and makes me worried about having to postpone to go through with sponsoring some wonderful dogs and perhaps adopt one. They are about to find out what it’s like to piss off  writer by screwing him!

Bohemianwriter1

 

 

 

What’s wrong with Greece?

If anyone thought that Ireland was in trouble, Greece is fucked. Weekly, there are demonstrations against austerity, termination of public jobs, cuts in salaries, raising taxes while more and more people resort to the streets as beggars and lottery ticket salesmen. Violence, attacks, Golden Dawn, and corrupt politicians and bankers exporting the country’s wealth one Euro at a time.

Golden Dawn MPs are blocking any attempt of making the shipping industry paying their fair share. While their foot soldiers are harassing street vendors for not being Greek. Multinational companies who use their employees and toss them away like old shoes if not everything is PG at all time, referring them to an unemploymence office who demand the impossible, while forcing the unemployed to go hungry for months before they receive a dime – a symbolic sum of 360 Euros a month.

If I wasn’t stuck here, broke, beaten, battered, robbed, and added insult to injury by an employer who seem to not take their responsibility seriously, I would perhaps enjoy the silence before the storm, getting my camera ready to cover the story, to take pictures of a country imploding by it’s own weight, and a public who lose their rights day by day to an increasingly cynical elite – read “job creators”….

I would continue to name names as I go, but one of my readers reacted to my last article, indicating that burning bridges is not a good idea.
Burning bridges?

I didn’t choose to write this story. I was forced to under difficult circumstances, getting an outlet of my frustrations.
And anyone who knows me, knows that it’s an equally bad idea to piss off a writer. Tread on me, and I bite. And I don’t take prisoners.

This Friday, there will be a 6th December demonstration in Exarchia. They will commemorate a police killing of a 15 year old kid back in 2008. I think I will bring my camera., and witness the forthcoming protest that will most surely end up in violence. as the previous years.

Bohemianwriter1

ATTACKED BY GOLDEN DAWN – SACKED BY TELEPERFOMANCE, NORTON DON’t GIVE A SHIT, THEY JUST DON’T WANT TO PAY

 

That is basically the story….

 

It would have been this easy, if not for a strong suspicion that Teleperformance sent a bunch of hooligans to stalk me in my neighborhood. The attack came so convenient.

 

And as soon as I got off my feet, I am met with a semi- psycho boss with the name talexopuolos on Teleperformance coming out to try to intimidate me AFTER he have sent out his bastard sons to hunt me down….

But believe me sonny!

 

Believe me Teleperformance!

You owe me!

 

You owe me as any soul destroying corporation MONEY for the part of my soul you have destroyed! Not only because you are a bubnch of liars, and brain washing scam artists, living, feeding off souls as vampires, because I surv9ived, and I’m coming after you!

Norton as a product might be as well as anything else. But Norton should be ashamed of wasting money int0o a company that just thorws out humawn beings after they think they habve been done with us.

But what the bosses at TP does not realize, is that we whom you kicked out, the ones who left you in the dark, we know secrets about you. Dirty secrets. Secrets that might get you investigated.

All of whom you have once pissed off, will come back to haunt you…. Anonymous Style…..

And for the record….

Claudia Uwe was the traitor who sold me out…

 

Good luck…..