Årets Paradoks…

Vår blå-blå regjering oppdager at de er overvåket.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/aftenposten-stortinget-og-statsministeren-overvaakes/a/23355197/

Erna reagerer med sjokk og avsky. FRP foreslår å gjøre det samme mot egne borgere, og gi politiet utvidede fullmakter til å avlytte DIN mobiltrafikk.

http://www.dagbladet.no/2014/12/29/nyheter/overvaking/ytringsfrihet/innenriks/36821634/

Og de blå-blå gikk til valg for mindre formynderstat, og snakker om personlig frihet?

Noen ganger skriver vitsene seg selv.

Bohemianwriter1

Advertisements