Demagogeri, skremmerier og løgner i BT….

Hvorfor “professor” Rossel ikke bare tar feil, men også hvorfor slikt ikke skal kunne stå uimotsagt…

 

 

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Er-islam-en-trussel-3142778.html#.U6lNoWcrhdh

Jeg kan enten si at dette var en rørete lapskaus av historieløst møl som kun har ekko i det grumsete folkedypet som lar seg lokke av retorikken som rottene til fløytespilleren fra Hamlin, og la det bli med det. Mannen er rett og slett en demagog. Enten en løgnaktig demagog, eller så bør han få skolepengene tilbake.

Eller så kan vi legge til grunn for hvorfor han ikke bare tar feil, men også direkte skivebom på flere punkter. Men slik stemningen er på nettet om dagen, så blir det vel som å kaste perler for svin som kun roter etter de trøflene de liker. Og de liker dem enkle. Som f.eks. “they hate us for our freedom” mantraet som ble spilt etter 9.11 og under oppmarsjen til invasjonen av Irak.

Regner med denne “kristne nestekjærlighetsguruen” er pasifist, var motstander av invasjonen av både Afghanistan og Irak, Obamas droneangrep, tortur, Gitmo, og massiv overvåkning av storebror stat?

Regner med denne kristne “professoren”  i litteratur var motstander av Vietnam krigen?

Allerede i ingressen er det noe som skurrer.

Muslimsk ungdom mer tilbøyelige til vold enn ungdom i samme alder? Siden når?

Mannen har tydeligvis aldri hørt om Tveita-gjengen, Ellingsrud-gjengen eller Rykkinn-gjengen. Han har heller tydeligvis ikke gjort noe annet enn å skumlese noen innandringsfiendtlige blogger, og brukt et eller annet løsrevet sitat fra koranen, og gir ekstremistene legitimitet til deres ekstremisme, som om det er DE som representerer “ekte islam”, og bortforklarer, bagatelliserer den voldelige ideologien kristendommen representerer.

Han tar også rablende feil når han kommer med påstander om at kun islam har en politisk ideologi. I hinduismen er kastesystemet en politisk ideologi som deler samfunnet i grupper som har forskjellige oppgaver.

Toraen i jødedommen er en lovbok som dikterer jødisk lov, altså¨politikk. En lovsamling som har blitt brukt av kristendommen etter eget forgodtbefinnende da denne fikk verdslig makt som varte helt fra Nicea til Opplysningstiden. Ordet “tora” betyr ordrett “lov”. Altså en ideologi!

Han forsøker å gjøre forskjell på Muhammed og Paulus hva ideologi angår. Kristendommen har brukt Paulus skriblerier for sin verdslige lovgivning på lik linje med det Koranen sies å være.

Han sier at religionen kommer først i Islam. Selvfølgelig kommer religionen først når man er religiøs! Spør en kreasjonist!

Hva kommer først i den mannens verden? Hans nasjonalitet? Er det nasjonalisme og eurosentrisme som ligger hans hjerte nærmest? Eller er det litteraturen? Islam er ikke noe større trussel mot et sekulært samfunn hvor religion blir der den hører hjemme, på museum, eller inne i et kott. Islam er ikke noe større trussel mot Hossels kristendom enn hans kristendom var mot den gamle Åsatroen.

Så fortsetter han å drone på “voldsmentaliteten” og snakker om “verdensomspennende islamistisk terror”, som det er noe isolert som dukket opp helt av seg selv? Han snakker om antisemittismen, som om dette er noe som har vært mer dominant innen islam enn hans egen europeiske kristendom.

“dette er et perspektiv som vi kristne bør være stolte av” og skryter av “nestekjærlighestbudet” som noe unikt kristent er en så renspikket løgn at mannen er nesten farlig nær å¨være like fundamentalistisk som en kreasjonist. Mannen er tydeligvis ikke klar over at kristendommen er pr. ideologi, altså via det 1. bud den minst tolerante religionen av dem alle, og har desidert mest blod på¨seg av alle dogmer og ideologier.

Hva religiøs tolerane angår i rene dogmer er dette lett å vise:

De kristne krever at Jesus er den jødiske stammegudens enbårne sønn, og eneste veien til frelse er gjennom en slags førerdyrkelse uten ansvar. Bibelguden er ekslisitt i sin intoleranse med sine første bud. Og den kristne misjonsbefalingen går ut på å gjøre hele verden til Jesu disipler. Her snakker vi om en verdensomspennende tvangsmisjonering med innslag av folkemord i stor skala. Kristendommen anerkjenner ingen andre religioner enn seg selv, aller minst islam, eller hinduismen. Pr. definisjon er hinduismen som den eldste også den mest tolerante religionen, på tross av at Gandhi ble skutt og drept av en hinduistisk nasjonalist.

Islam er en slag sær sekt av kristendommen og jødedommen. En attpåklatt som anerkjenner både kristendommen og jødedommen som eldre slektninger, men med visse forskjeller i troen på mytologien. Kristne anerkjenner ikke jødedommens rabbinisme, og har gitt jødene ansvaret for Jesu død. Jødedommen anerkjenner hverken Islam eller Kristendommen, da de benekter både Jesus og Muhammed som deres Messias. Kristne syter over “islamsk intoleranse” fordi islam nekter for både treenigheten og Jesus som noen guddommelig skapning.

Alle religioner har altså en like mye politisk retning som en åndelig retning.

Det var kristen antisemittisme gjennom historien som førte til Holocaust. Når jøder ble forfulgt av kristne gjennom pogromer, så flyktet mange jøder til det mauriske Spania, hvor det Andalucia var et lærested for vitenskap på en tid da Europa badet i kristen føydalisme og blod. Hadde det ikke vært for at kristne brukte jødene som syndebukker for sin sjefsfrelsers død, så hadde Holocaust aldri ha skjedd. Og nå forsøker mannen å henvise til historiske ubetydeligheter med en ubetydelig mufti i Israel som representant for Islam og dermed medskyldig i det folkemordet millioner av kristne europeere var delaktig i. Og så babler mannen om et møte med en ubetydelig stormufti som om dette viser at islam var delaktig i folkemordet på jødene?

Tror nok det var mange motiver, og mange uhellige allianser på denne tiden. Og dette var på en tid da Zionistene med Stern og Irgun begikk terrorhandlinger mot en palestinsk befolkning som ikke var forberedet på denne masseinnvandringen. Opprettelsen av staten Israel i 1948 var bygget på ruinene av 400 byer og landsbyer som skapte over 700 000 flyktninger hvor mange av etterkommerne av disse lever som fanger i eget land på Gazastripen idag.

“Professoren” glemmer beleilig nok de mange tusen muslimer som kjempet for de allierte i Nord Afrika.

Den kristne intoleransen han mener er sagablott er en like full løgn. Han viser dette i sitt eget grumsete innlegg. Han ser på islamisme som noe isolert, og ser ikke dette i større sammenheng, med skapelsen av Israel (takket være zionismen, og dårlig europeisk samvittighet, hvor palestinerne måtte bøte for de forbrytelsene kristendommen har begått mot menneskeheten.

“Nestekjærlighetsbudet”, eller Den Gyldne regel finner man i alle religioner. Du finner den i forskjellige former i Hinduismen, Buddhismen, Islam, rabbinistisk jødedom, shamanisme, jainisme, ba’hai, taoisme, og konfusianisme. Du finner denne t.o.m. hos ateister!

Hva dagens vold dreier seg om er altså ikke noe isolert som har kommet av seg selv. Vesten har vært innblandet som kolonimakter som tror vi har hatt en slags fødselsrett til å ta oss til rette. USA og UK siklet etter Midtøstens olje siden Mosaddeq. Vi kan ta med i regningen de forskjellige regimene CIA har vært med på å styrte, de regimene CIA har støttet uten å måtte styrte, samt det høyst kristelige korstoget den evangeliske GWB startet i 2003 under full jubel av en nærmest hypnotisert befolkning hvor ALL kritikk og dissens ble nådeløst slått ned på av en republikansk administrasjon som siklet etter krig, og fikk den krigen de ønsket gjennom flere år.

Bush&Cheney åpnet et vepsebol i et kunstig skapt land som nå er i ferd med å falle sammen, hvor ustabiliteten har spredt seg til flere steder i regionen, og neokonsene støtter både den ene og den andre lysskye “motstandsbevegelsen” og regimer.

Og i vesten finnes det mange ungdommer som har blitt mer konservative enn sine foreldre som lar seg lokke til idealistisk krigføring. Alle ungdommer er idealistiske. Og de er lette å lede om man har et enkelt budskap.

Dessverre er ikke dette det samme budskapet som Salman Rushdie eller Ahmadiya forfekter, men en forvrengt versjon av en gammel mytologisk religion tuftet på enda eldre mytologier hvor minst en krever enerett på “guddommelig”, ideologisk og religiøs sannhet, og påberoper seg å være mer tolerant enn alle andre religioner.

Rossel tar nok altså feil på alle punkter, og minner meg om typer som er “overreligiøs i huet”:

 

10 – Du benekter selv hardnakket eksistensen av tusener av andre religioners guder, men kommer i harnisk når noen benekter eksistensen av din egen gud.

9 – Du føler deg fornærmet og ”avhumanisert” når vitenskapen sier at mennesket har utviklet seg fra andre livsformer, men du har ingen problemer med den bibelske påstanden om at mennesket ble skapt av gjørme.

8 – Du ler av polyteister, men har ingen problemer med å tro på en gud, som egentlig er tre.

7 – Du blir lilla i fjeset av indignasjon når du hører om grusomme overgrep gjort i Allahs navn, men du blinker ikke engang når du hører hvordan Jehova slaktet alle de førstefødte spedbarn i Egypt eller beordret utryddelsen av hele etniske grupper i Jesaia – inkludert kvinner, barn og trær(!).

6 – Du ler av Hinduistenes tro på at mennesker kan bli til guder, og greske ideer om at guder har seg med jordiske kvinner, men du har ingen problemer med å tro på at en Hellig Ånd befruktet Maria, som så fødte en “menneskegud” som ble drept, men som livnet til igjen og deretter fløy til himmels.

5 – Du er villlig til å bruke livet ditt på å lete etter smutthull i den etablerte vitenskapelige alderen på kloden (4,55 milliarder år), men du ser ikke noe problem med å tro på en datering fastsatt av noen stammefolk fra bronsealder som satt i teltene sine og gjettet på at verden var sånn ca noen generasjoner gammel.

4 – Du tror at alle menneskene her på jorden, bortsett fra de som deler akkurat din tro – minus naturligvis rivaliserende sekter – vil tilbringe evigheten i et evig brennende Helvete, og likevel ser du på din religion som den mest ”tolerante” og ”kjærlige”.

3 – Mens moderne vitenskap, historie, geologi, biologi og fysikk ikke har klart å overbevise deg om det motsatte, så vil hvilkensomhelst idiot som ruller rundt på gulvet mens han ”taler i tunger” være alt du trenger som ”bevis” for at din religion er sann.

2 – Du definerer 0.01% som en ”høy suksess rate” når det gjelder å bli bønnhørt, og du anser det som tilstrekkelig bevis på at bønn fungerer. Og du mener ar de resterende 99,99% gangene hvor du ikke ble bønnhørt som ganske enkelt ”Guds vilje”.

1 – Du vet faktisk mye mindre enn de fleste ateister og agnostikere om Bibelen, Kristendommen og kirkehistorie – men du kaller deg likevel en ”Kristen”.

Tilbake til forrige

Et godt råd deg Stossel: Bruk tiden din til å analysere forfatteres tegnsetting og ordvalg framfor å gjengi noe sprøyt som kunne ha vært snytt ut av “Gates of Vienna”, Document.no. eller Worldnet.Daily…