Fjordman – Et oppkomme av historieløs ignoranse.

For meg virker det som om Fjordman elsker oppmerksomheten han har fått i hans øyne et forhatt sosialistisk talerør som Dagbladet. Jeg tror også at Fjordman har et sterkt behov for å komme seg ut av hulen sin og takke ja til å drikke tè med en muslimsk familie. Slik som man gjerne ser at muslimer i muslimland gjerne gjør med besøkende langsveisfra. Skjønt, i Fjordmans verden er det å invitere en vilt fremmed på tè, eller et måltid noe som er inngrodd ukristelig, og unorsk. Ja, nærmest en trussel mot det norske!
At han ikke kan sin historie sees i lys av dette utsagnet:

” Jeg har utfordret Dagbladets kommentator Marie Simonsen til å nevne noen konkrete eksempler på steder hvor muslimer over et lengre tidsrom har levd fredelig sammen med sine ikke-muslimske naboer. Personlig mener jeg at det knapt finnes noen slike steder, noe som innebærer at begrepet islamofobi som blant annet hennes avis er glad i å bruke er fullstendig meningsløst..”
Han synes det er fullstendig meninsgløst i sin ignoranse, og sikkert kristne partiskhet om han utfordrer en viss Marie Simonsen om hvor muslimer har levd ifred med sine naboer over lengre tid.
Har Fjordman noensinne vært i Spania?
Om ikke annet enn en aldri så liten grisefest i Costa del Svidd? Jeg kan anbefale deg en tur ti Cordoba, og lese deg opp på litt spansk historie fra før 1492.
Før1492, levde jøder, kristne og muslimer i fred med hverandre i hundrevis av år før Habsburgerne invaderte den delen av den iberise halvøy som ikke var preget av kristelig dominans og ”kjærlighet”.
Muslimene ble kjeppjagd, eller tvangskonvertert under oppsyn av storinkvisitor Torquemada. Kristendommens mest rigide dogme er ”du skal ikke ha andre guder enn meg”. Dette har v’rt grunntanken til enhver kristen erobrer, også kalt ”misjonær”. Resultatene av kristen misjonsiver har ofte vært katastrofale. Kan Fjordman fortelle oss om kristendommen har hatt noen som helst positiv virkning på verden, mens islam har vært udelt negativ? Kanskje Fjordman hadde sett at hans forvridde verdensbilde kunne ha blitt påtvunget resten av oss med sin egen versjon av sharia?
Forskjellen på kristendom og islam, er at islam anerkjenner kristendommen som en beslektet religion, viss dogmer er basert på den såkalte judeokristne tradisjon. Hvor muslimene tok i bruk sin store månegud som det arabiske motstykket til stammeguden og fruktbarhetsguden Jahve som etterhvert ble shanghaiet av romerne. Dette vet ikke Fjordman. Dette kan forklares i hans siste paragraf. Etter at kristendommen fikk diktatorisk makt, var alle andre religioner enn kristendommen strengt forbudt. I motsetning var det fremdeles trosfrihet i de fleste muslismke land – i det minste for kristne og jøder. Jeg tror at Fjordman har sine ideologiske meningsfeller også på den andre siden av kjølen – de rablende gale mullahene som ønsker en ny religionskrig.
Mener Fjordman at en dogme ikke kan leve i fred med sine naboer så lenge denne dogmen ikke underkaster seg hans spesifikke religion – kristendommen? Jeg tar det for gitt at Fjordman er kristen. Ergo, han er ikke bare uvitende om egen religion, og andre religioner han liker å dra gjennom søla. Dette gjør at han er en hykler, skjønt en konsekvent hykler. Det hadde kanskje vrt bedre for ham om alle hadde underkastet seg hans ideologi, og etnosentrisme, hvor alle verdensdeler er hermetisk lukket for hverandre, hvor reiser ikke lenger er lovlig, da dette kan medføre konflikter?
India hadde mange hundre år fred. Kashmir var en smeltedigel av ideer, toleranse og kunnskap. Det Kashmir som Salman Rushdie lengter tilbake til.
Under korstogene ble ikke ”vantro” stekt, radbrukket og heng under muslimsk styre. Skjønt når kristne korsfarere kom til, ja da var det andre boller.
“Gjennom Guds vidunderlige og rettferdige dom vasset korsfarerene i blod til knærne, ja endog helt opp til hestenes saler”, kan den fromme Raimund fra Agiles begeistret meddele. Fredag den 15. juli, 1099 ble 70 000 jøder og muslimer slaktet ned i den nådefulle Jesusbarnets navn. Idag har vi Blackwater og vestlige makter som invaderer land i Midtøsten i ”krigen mot terrorisme”. Kan Fjordman med hånden på hjertet si at disse invasjonene, basert på løgner er et tegn på hans kristelige nestekjærlighet, eller er det hans kristelige misjonsiver som preger hans vrangforestilinger?
Tror Fjordman at ”krig mot terrorisme” bekjempes best med militærmakt, undertrykking, rovkapitalisme, og utbytting av lokalbefolkninger slik at en håndfull menn kan berike seg? Er dette et tegn på at hans egen ørkendogme kan leve ifred med sine naboer?
Kan Fjordman påstå at europeisk misjonsiver i Amerika, hvor over 20 millioner innfødte ble drept av kristne korsfarere vært et vellykket prosjekt?
Om Fjordman er kristen, da er han enten en ignorant kristenfundamentalist, eller en vitende løgner.
I begge tilfeller en like farlig kombinasjon som hans islamistiske motstykker.
Jeg har på en følelse av at mannslingen aldri har hatt mer enn korte samtaler med noen som kaller seg muslim. Jeg tror at han må synes det er uutholdelig å kjøpe en burger fra Omar på Hjørnet.
Han burde gå i skole hos Truls Bølstad. En Ahmadiyyamuslim dog, men like fullt en muslim som holder koranen høyest av alle bøker. Han burde komme ut av den boblen han lever i, slik at han i det minste kan slå i bordet med noe som minner om gjennomtenkt kunnskap. Hans innlegg tyder ikke på det. At han har sine deliriske meningsfeller rundt om på forskjellige foraer vitner om at bygdedyr syndromet er en utbredt og smittsom sykdom.
Fjordman burde sette seg inn i f.eks. Algerie historie, og se hvordan fredelige franskmenn gikk fram for å omvende barbariske muslimer med vold, undertrykkelse, og noe som kan karakteriseres som et kulturelt folkemord. Før franskmennene kom og ”beriket” landet med sin kultur og utdannelse, kunne 90% av Algeries befolkning lese og skrive. Det var skoler i enhver landsby. Universiteter i storbyene. Da franskmennene ble kastet ut, var landets befolkning desimert til tredjeparten. Andelen som kunne lese og skrive var sunket til under 20%. Er dette et framskritt som Fjordmann kan stå inne for?
Kan Fjordman si oss hvorvidt det var kristne franskmenn, eller muslimske algeriere som ikke kunne leve ifred med sine naboer under kolonitiden?
Fjordman fortsetter, og kommer innpå akkurat dette.
” I et innlegg 27. oktober hevder Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter, at man kan snu spørsmålet og spørre om kristnes evne til å leve i harmoni med sine naboer.”
Istedenfor å svare, så oppfører han seg som en snurt rappkjeft på VGD som nettopp har blitt tatt med buksene nede, og forsøker å flykte ved å snu på flisa.
Fjordman fortsetter sitt korstog i uvitenhetens og vrangforestillingens navn, skjønt han forsøker senere å framstå som litt av en autoritet på området krig og religion.
” Islam er ikke en absolutt nødvendig ingrediens for å skape konflikter, noe vi kan se i blant annet Nord-Irland. Jeg har da heller aldri noensinne vært dum nok til å hevde dette, men påpeker bare at islam vil dramatisk øke sjansen for alvorlige konflikter. Jeg er midtveis i en engelskspråklig bok om hvorfor islam etter mitt syn ikke kan reformeres. Jeg publiserer gjerne en kronikk om temaet under mitt reelle navn dersom avisene tør å trykke den, noe som slett ikke er sikkert at de gjør.”
Fjordmann bruker Nord Irland som banalt eksempel. Noe sier meg at han aldri har vært der, eller satt seg inn i historien. Det har jeg! Jeg har tross alt bodd i Belfast i 3 år, og har vært forlovet med en protestantisk dame, viss familie var dypt troende kristne. Dessuten kjenner jeg til bakgrunnen for konflikten, og de direkte følgene av den. På mange måter hadde jeg havnet mellom barken og veden, siden jeg selv ikke idag skjønner hvorfor så mange i nord sverger troskap til en parasittisk kongefamilie i London.
Om religion var en av konfliktskaperne, så er det en overforsimpling av historien derfra. De som kom og koloniserte landet var enten anglikanere, eller prestbyterianere fra Skottland. Koloniherrene fant ut en måte å diskriminere lokalbefolkningen på – å finne ut hvilken kirke vedkommende soknet til. Hvorvidt dette var katolsk er egentlig revnende likegyldig, da selv paven støttet William of Oranges sin kamp for den engelske tronen, hvor han fikk Irland med på kjøpet. Paven likte ikke fattige irer uansett hvor katolske de var.
Jeg synes Fjordman heller burde ta et oppgjør med sitt eget brungrums framfor å peke, og projisere. For mann, du burde lære deg å skrive på norsk før du gir deg i kast med å skrive på engelsk! Og det kan lønne seg om du kan litt mer enn tullprat og unnaroinger! Et snev av kunnskap om hva du skriver om kan også komme godt med! Gjerne noen reiser også! Selv anbefaler jeg deg å reise til det muslimske Marokko, røyk deg en joint, og så kan du komme tilbake med skrekkhistorier om hvor fæle muslimene er, og hvor farlig islam er.
Du har rett på dine egne meninger. Men du har ingen rett å framlegge dine meninger som fakta.
Om kristendommen kunne reformeres, så kan islam også gjøre det. Men denne tankegangen deler ikke Fjordman, med sine bakstreverske meningsfeller i den islamske verden . For Fjordman deler mye av det samme vrangsynet som gaulende imamer som bruker Sion Vises Protokoller som referanser.
Fjordman er en av de menneskene som vil ha konflikt, og ikke kan leve ifred med sine medmennesker av en annen kultur. Dette fordi han tviholder på sin egen, og er mørkredd for alt som det ikke smaker kjøttkaker og brun saus av.
” Hylland Eriksen uttalte i et intervju i 2008 at «Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger». Hadde han sagt at somaliere eller pakistanere skulle dekonstrueres hadde det møtt kraftige reaksjoner. Hvorfor er det alltid hvite europeere, og kun dem, som skal dekonstrueres og fratas sine land og sin kulturhistorie?”
Om Hylland Eriksen skulle ha kommet med noe slikt, ja da er Hylland Eriksen en politisk korrekt vørhane. Dette om halvparten av Fjordmans påstander skullle vøre korrekte. Men han har ikke vist noe som helst troverdighet som helst i denne debatten. Han har heer utvist seg som en motbydelig figur med en krigskpthet mot alle som ikke tenker som han med en kvalmhet at jeg håpper for hqans skyld at han ikke er havparten så motbydelig som person som det hans skriver.
Dessuten er det helt idiotisk å komme med påstander om at Fjordmanns spesifikke kulturhistore blir fravristet ham. Det er ingen som hindrer ham i å leve som han vil. Det er heller ingen som nekter ham å skrive historieløst sprøyt i en av landets største aviser. Hva han ikke kan forvente seg, er at folk som kan mer enn ham, og har sett mer enn ham skal ta hans delirier alvorlig.
Etnisitet og kultur hører ikke nødvendigvis sammen. Man fødes inn i en viss etnisitet, mens kultur er noe man vokser opp i. Det samme gjelder religioner. Det er tilfeldig hvilken religion man ”bir født inn i”. Skjønt det faller å sin egen urimelighet at man er født inn i en religion, hvor man fra barnsben av skal puttes inn i en bås, kalt religion. Fjordmans religions, og historie er de facto langt mer blodig og intolerant enn det islam noensinne har blitt, og kommer til å bli. For islam vil bli reformert. Om islam ikke forandrer seg, så kan Fjordman forklare oss hvorfor det finnes flere retninger innen islam. Det Fjordman ikke skjønner, er at forvalterne av disse dogmene er mennesker. Og mennesker tolker arkaiske dogmer individuelt. Det er slik religiøse dogmer forandrer seg. Thomas Jefferson sa engang at en dogmes levetid er 34 år. Da er gamle forestillinger modne for utskiftning. De kreftene som står imot forandring, vil gjøre det med vod og undertrykking. Hvem har påstått at revolusjoner har gått fredelige for seg? Fjordman burde lese Hegel, og om teser og antiteser.
Det virker som om Fjordman ergrer seg over at pakistanske jenter gjør det stort på universitetet, men nekter å ta av seg sløret. Fjordman skjønner ikke at islam og muslimer ikke nødvendigvis er ensbetydende. I Afghanistan blir unge jenter nektet skolegang. Andre steder, som i Norge, er muslimske jenter de nye skolelysene. Og det virker som om de har mer mellom øra enn det Fjordman noensinne kommer til å få. Virker disse muslimske jentene som en horde av aggressive shariatilhengere som vil påtvinge deg sin kultur fordi de går i skaut?

Så kommer gurglingen som virkelig av avslører Fjordman som en uvitende noksagt. Historieløs, stormannsgal, og lenker til en nettside som er steget før hanemarsjen i Nurnberg i 1934.
” Statsviter Øystein Hetland omtalte meg 31. oktober som ekstremist, blant annet fordi jeg er svært kritisk til islam og stiller spørsmål ved hva som skal til for at et demokratisk samfunn skal kunne fungere. Jeg skrev følgende på Gates of Vienna i anledning mitt femårsjubileum som Fjordman: «Er islamsk lære grunnleggende voldelig? Ja. Kan islam reformeres?
Nei. Kan islam forenes med vår måte å leve på? Nei. Finnes det noe slikt som et moderat islam? Nei. Kan vi fortsette med å la muslimer bosette seg i våre land? Nei.»
Dette kan ikke Fjordman brodere videre på uten å gli lenger og lenger utpå glattisen og plumpe. Hvordan vil Fjordman løse ”muslimproblemet” i Norge? Utvise enhver muslim? Hvorfor kommer han ikke med noen konkrete løsninger? Er det fordi han er redd for at han vil avsløre seg som den ekstremisten han er?
Det er derfor han avslutter med noen simple banaliteter som kan minne om et mantra fra et Teaparty møte med Sarah Palin.
” Disse få setningene inneholder all den informasjonen om islam som du noensinne vil behøve å vite. Angrer jeg på at jeg skrev dette? Nei. Man bør si sannheten, selv når denne er ubehagelig.”
Med andre ord, så kan ikke Fjordman mer om Islam enn det han nettopp satte på trykk, og er heller ikke interessert i å kunne mer om islam, og muslimer generelt. For da måtte han tvinge seg selv til å se saker og ting med andre briller enn de tykke ølbrillene han tydeligvis har på seg.
Et tilsvar til deg Fjordman!
Jeg har truffet på mange muslimer som er langt mer tolerante, vidsynte og kunnskapsrike enn det du noensinne kan drømme om!
Islam er et dogme på lik linje med kristendommen viss bud omhandler erobring. Kan Fjordman med hånden på hjertet si at kristendommen og dens historie er det spøtt bedre enn islam?
Kan Fjordman med hånden på hjerte påstå at vi hadde hatt ytringsfrihet, sosialisme, og menneskeretteigheter om kirken fremdeles hadde hatt maktmonopol? Kan Fjordman påstå at islam har hatt noe blodigere historie enn det kristelige Europa? Hvem var det som gjennom århundrene begikk progromer mot jødene? Og hvor søkte jødene tilflukt?
Kristendommen og islam som døde dogmer må forandre seg med samtiden om disse ikke skal forvitre. Om dogmet ikke forandrer seg, så vil mennesker etterhvert forlate ideologien, eller dogmet av seg selv. At arabere, og kristne korsfarere har brukt religion som brekkstang for sin erobringslyst, og intoleranse er intet nytt. Når religion står i veien for kunnskap, så vil religionen alltid tape. Skjønt, jeg tviler på om Fjordman har kapasitet til å se dette. For det er menneskene han frykter! Dogmet islam bruker han kun som brekkstang for å lufte sin egen inngrodde menneskefrykt. Han går rundt i den villfarelsen at mennesker med en annen religion enn sin egen er uforenlige med hans eget verdensbilde. Og der han påstår han går til angrep på islam, så er han redd for disse ”hordene” av muslimer som ”renner over Europa”. Den som går rundt og frykter middelalder dogmer må være komplett idiot, eller ha et rimelig svakt fundament for egen tenkning.
Jeg skal si meg enig i en ting. Gamle mennesker er sjeldent åpne for de store forandringer. Unge mennesker som bor her, vil ha et annet verdensbilde enn foregående slekter. At denne utviklingen gjerne fører med seg konflikter er ikke å stikke under en stol. Skjønt mye av motsetningene de siste 150 årene har hatt noe å gjøre med vestlig innblanding i Midtøsten, såvel som Afrika. Og her er våre forfedre de store skurkene! Thomas Jefferson hadde mer rett enn han ante.
Som nyhet, så var Obama utsatt for et attentatforsøk begått av en kristenfundametalist som mente at Obama var Antikrist.
Det finnes nok av meninger fra Fjordmans høyreekstreme meningsfeller som er til forveksling lik det dogmet han påberoper seg å angripe.
Gir et lite knippe av Fjordmans familiære tankegods:
Quote# 83578

If you’re an Atheist, your life might be worthless. Indeed you will be going to Hell. I honestly don’t fucking care anymore. Neither does Jesus. We’re both the same. I’m on his lifeboat. You’re on the Titanic!

When I’m on the decks of Heaven sipping a cocktail I will not even pour a drop of Martini down to cool your tongue because I know you’d just spit it back into an unborn baby’s eye.

Don Kroner, antiatheism.info 134 Comments [9/2/2011 4:28:18 PM]
Fundie Index: 183
Er Fjordman på den same livbåten, mens resten av oss “islamofile” fordømte til evig mørke?
Flere gullkorn som passer ypperlig inn i Fjordmans ignorante utblåsning.
My atheist sister has gone too far
I really think she’s damned to hell. My mother is heartbroken about it. Right now I’m discusted, all though I know I’ll become sad.

My sister, although she professes to be an atheist, has been interested in eastern religious things for a long time. Not actually following the “religion” or anything but like she has a lot of buddhist decorations in her house.

But then last night we all met at golden corral for dinner and…she has a new tattoo. She has several and everyone in the family hates them but this is too much. On her forearm she has a buddhist “god”!!! It’s an elephant with a bunch of arms. Right there where anyone can see it.

Jesus Christ, my Lord and Savior, died for her sins and mine and she just SPIT in His Face! I’m so discusted I want to vomit! I’m really feeling led to cut off all ties with her. She may be my sister and we are all sinners but she’s happily breaking Commandments right and left. now she has put a graven image, an idol, on her arm.

Please help me decide what to do. I’m beside myself.

nursingmom, RR 145 Comments [3/17/2011 4:47:01 AM]

Føler du den samme trangen til å spy hver gang du leser om noen som ikke favner rundt det hatet du går rundt og bærer på?

Quote# 61159
(re: Iowa legalizes gay marriage)

After holding back and just reading the comments I feel that I must post yet again. Say what you will but homosexuals are not even human. They are diseased, degenerate creatures who mock humans. The goal that they will freely admit to is to erase any trace of decency or humanity from the planet until we are all wallowing in filth and disease like them. If you are religous at all you recognize that this is the work of satan and that they have no souls, just lust for each other. Someone mentioned that it was Lamda who filed the suit, not Nambla. What is the difference, perversion is perversion, and if you don’t think that the ACLU won’t soon be filing on behalf of pedos then you are the one being foolish. The ACLU exists for purpose only, to destroy America. Hopefully one day there will be a test to determine if the fetus is gay. Then you could abort it since it is not human. Only the then will we wipe this scourge from the world. Until then we will have to do it one at a time.

dragonman, Newsvine 86 Comments [4/4/2009 11:45:12 AM]

Dette er utsagn fra samme mølet som Fjordman går til angrep på. Liver Fjordman av samme homofobi? Er Fjordman egentlig en skaphomse på lik linje med ABB, og fornekter sin egentlige legning?
Flere eksempler på kristen indoktrinering, og hjernevask i intoleransens navn:
Quote# 76816

(responding to a poster who asked what she would do if one of her kids was gay)

This is a hypothetical question. What would you do if you found out your child is a child molester or mass murderer? Homosexuals are on the same (or worse) level of depravity. I would be absolutely disgusted with them and not want to socialize with them any more than I would want to socialize with the other examples given.

But how likely do you think it is for your child to grow up and be a Hitler or a sex predator? Do you think raising such a monster would be avoidable if you did your job as a parent right? According to the Bible, only unbelievers can become homos, because they have rejected God and hate Him. In turn, God turns His back on them, and they become the dirty animals that they are because they are only following their wicked, perverted hearts.

Our children grow up with the Bible as their guide from birth. At a young age, as soon as they are old enough to understand, they make their own choice to believe on God and become Christians, thereby making it impossible to ever become a reprobate. The reason why so many kids grow up in Christian homes and turn out fags is because they never get saved to begin with because they might be hearing a confusion of the gospel, such as that they need to “give up their sins” in order to be saved. Add to that the fact that most churches push their nurseries, day cares, and Christian schools, many of which are teeming with predators, and there is a good chance that the child will end up getting molested, and thus hating and rejecting anything they perceive as having to do with God, religion, or church.

Zsuzsanna Anderson , ARE THEY ALL YOURS?!?? 89 Comments [10/12/2010 3:48:06 AM]
Er det et slikt samfunn Fjordmann ønsker seg?
”Jeg blir fratatt min kulturhistorie”, klager mannen. Jeg regner med at Fjordman vil tilbake til de kristelige tilstandene om at ugudelig homose skal bi straffbart igjen? Minner om at dette var forbudt helt fram til 1972, og har absolutt ingenting til felles med Fjordmans ”stolte kulturarv”.

Et fantastisk gullkorn fra en av Fjordmans meningsfeller:
Quote# 73203

I’m not a Military General. I don’t HAVE to formulate a battle plan and a presidential policy to enact a “kill them all” method. I don’t give a shit if it CAN or CANT be done. My BELIEF STAYS THE SAME. Kill them ALL. Every last one of them. Maybe each person in America can be responsible for killing 10 muslims. When you killed your 10, go have a seat in California and wait till everyone else finishes. Once everyone is in California, we’ll look around. Any muslims left? Yep… Ok, Start round two.

I don’t give a shit HOW, just do it.

Gonzo67, Free Conservatives 96 Comments [5/26/2010 6:33:45 AM]

Hvordan er din “endløsnung” på “muslimproblemet” I Norge? Skrik det opp høyt mann! Ikke vær beskjeden. Siden du la din skalle ut lagelig til for hogg, så får du for pokker følge hele linja ut!

Så et lite gullkorn fra bibelsk rettferdighet:
If a law forces rapists to marry their victims, then perhaps the number of rapes will decline to near zero. What’s more, if the law requires rapists to pay fifty shekels of silver to the father, this could indeed equate to the death penalty if the rapist hasn’t saved toward his bride’s future. Thus, we have narrowed down the field of rapists who marry their victims to only those who have saved for their “brides” future. If the girl happens to be ugly, he is required to marry her anyway. Again, this stipulation will help narrow the field further since potential rapists will be motivated to think before acting. Thirdly, if one “selects” his wife through means of rape, then he’ll never be able to divorce her even if “she” turns out to be a transvestite. The law is putting so many roadblocks into the potential rapist’s path, and causing him to think, I would guess most potential rapists would opt for the easier path of waiting for a willing partner. Thus, such a society could easily exceed the American society in quality by many fold.

[Bold mine]

Alan Clarke, Debunking Christianity 162 Comments [7/16/2009 10:57:14 AM]
Et gullkorn fra en som virkelig har skjønt det:
[“Andy Schlafly, would you do me the honor of explaining why the Bible is the most logical book written?”]

God created the world, and then man. Man incurred the ultimate offense against God, and that required the ultimate sacrifice to redeem it. God intervenes with miracles from time to time as He likes. This is completely logical. Now everyone has free will to reject this and conjure up any alternative theory they like, but Christianity is the most logical religion and the Bible is the most logical book.

As an example of the illogical view of atheists, they deny the existence of Hell. If anything is logical, it is justice, and Hell is essential to that.

Andy Schlafly, Conservapedia 136 Comments [6/16/2010 8:36:32 AM]

Så har har vi det. Fjordmans kristne trosbrødre hater både, ateister, ”apostater”, homser såvel som muslimer, som vil kreve at voldtektsofre gifter seg med sine voldtektsmen.
Og kristendommen og islam sin historie har vært nært knyttet mot hverandre helt siden våre forfedre hadde daglige hallusinasjoner. Hadde ikke kristendommen eksistert, så hadde ikke Muhammed, og islam eksistert. Da måtte man ha oppfunnet ham. Så hvis kristendommen kan forandre seg, så kan islam det også.
Dette nekter Fjordman for. Han tenker etnisitet, i religionskritisk språkdrakt. Men han glipper titt og ofte, og er inkonsekvent. Da hans egentlig skrekk er etnisitet, og en annen kultur enn hans egne norske, lavkirkelige sidrompethet.
. Så jeg foreslår til Fjordman!
Søk legehjelp! Propp kroppen din full av medikamenter, da du ikke virker til å være helt frisk!
Les en bok! Les koranen! Les ”Historien om Gud – kristendom, jødedom og islam”! Reis til muslimland! Lær noe framfor å sitte hjemme i mammas kjeller og spy ut tullprat mens du forsøker å framstille deg selv som en kunnskapsrik og seriøs debattant! Men det er du altså ikke. Du er en patetisk, selvmedlidende skrikhals som forsøker å fornekte ditt ideologiske, og ekstremistiske slektskap med Norges verste terrorist gjennom tidene, samt en sykelig trang til oppmerksomhet, og et forum hvor du kan spre din tanketomme dynge til mørkredde bygdedyr som aldri har vært sør for Drøbaksundet – i det minste ikke edru.
En oppfordring til Dagbladet, da jeg tviler på at ”sosialistblekka” vil trykke mitt motsvar til amatørskribenten og skrikhalsen med offermentalitet.
Dere burde skaffe dere bedre kompetanse enn PK folk i ”Antirasistisk Senter”, og naive blekksmørere som Marte Eriksen til å gi folk som Fjordman, ABB, SIAN, og ”Gates of Vienna” et skikkelig motsvar. Dere gir ham for mye kredibilitet.
Dere virker som gullfisker i et akvarium som sloss om brødsmuler, og skriver uten noe som kan minne om substans. Nordahl Grieg hadde rett! Jeg har kommet hjem til et forbasket akvarium!
Bohemianwriter1
Freelance oversetter og skribent
Bohemianwriter1.weblog.com
Undertegnede har skrevet for Shabana Rehman, og pleide å få hatmail etter hver spalte som kom på trykk. Undertegnede har bodd utenlands i flere år, og har blitt profilert i Belfast som skribent i lokalpressen. Undertegnede er den eneste nordmannen som har blitt utstilt i Galleri i Nord-Irland, og blitt intervjuet angående min skriving om byen. Dette er tydeligvis ikke noe som er viktig for norsk presse. Norsk media er mest opptatt av å gi bygdedyr som Fjordman en stemme, sladder, og kjendisskriverier, samt PK idioti fra en venstreside som liker å leke meningspoliti.
P.S. Min eksforlovede i Belfast har rett i det minste en ting: Jeg skyter fra hofta, og er nådeløs mot toskenskap som tas alvorlig.

Advertisements

One response to “Fjordman – Et oppkomme av historieløs ignoranse.

 1. Her var det jaggu mye vrøvl.
  Og derfor skummet jeg bare delvis gjennom.

  Men først. Du tror tydeligvis at fjordman sitter på rommet til sin mor ett sted i bygdenorge og blogger om hvor fæle muslimer er og oppfordrer ham til å ta en tekopp, eller å reise til muslimland….

  Fjordman er født og oppvokst i Ålesund, hos en kjent sv-familie der i byen, og var medlem av su. Så begynte han å studere arabisk, og bodde i den forbindelse i Kairo ( muslimland?) og det var da naboene hans feiret 11 sep, med å invitere ham på kake han ble skeptisk til islam..

  Videre så er sitatet til Thomas Jylland Eriksen korrekt sitert. Det er ett sitat tatt fra culcom-prosjektet som nå er avsluttet, men du vil finne info om det om du googler.

  Når dt gjelder din videre historieforståelse ang Spania i middelalderen, vil jeg anbefale deg å lese litt mer historie utover pensumet fra videregående skole. Du har kanskje noen hull å fylle du også…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s