VG – et samlingspunkt for Breivik og hans likesinnede?

hvis ikke VG nå tar en seriøs gjennomgang av hvordan deres moderatorer oppfører seg, så kan de heller legge ned VGD.
Det å invitere folk til å skrive, for så å deretter rett og slett straffe dem som ikke hyller hatpropaganda og innvandrerhets, er noe som trigger de høyreekstreme til enda mer hets. Fra deres side må det jo ses ut som om viktige samfunnsinstitusjoner står bak dem.

VGD lar stadig ekstremistiske meninger komme til syne. Mens de lar de som svarer dem tilbake med samme mynt bli utestengt. Dette er intet nytt. VG er tydeligvis under innflytelse av krefter vi ikke vet om. Det finnes mange soletegn. Men lar de seg affisere så lenge de slege aviser med billige forsider og enda billigere syngedamer?

Å neida!

På VG såvel som Aftenposten skal fremmedfiendtligheten og leflingen med høyreekstreme terrorister få fri tilgang! Alle som kan tenkes å gi dem motmæle blir kneblet og snesurert!

VG og Aftenpostens rottereir på innvandringsforumenene har medskyld i massakren på Utøya og bomben i Oslo! Jeg holder redaktørene og moderatorene personlig ansvarlig for massedrapene! Fordi de er alle en del av problemet! Og de eier ikke et snev av journalistisk integritet eller ansvar for at ting skal være “fair and balanced!”

De vil ha fremmedfiendtlige utsagn og hets ov folkegrupper!

Og disse svinene som sitter i Akersgata som pisser på sine forgjengeres livsverk, kaster vrak på alt som heter integritet! Det de ser er rett og slett ubekvemsord mot sine egne meningsfeller som forpester ethvert forum som pesten!

VG tåler ikke ytringsfrihet! Det eneste de tåler er sine fascistoide trekk som kun trekker dem selv enda lengre ned i søla! Og jeg drar dem villig endå lengre ned så lenge de kan fortsette med å piske opp stemningen som fører til terrorisme og massedrap!

That’s right boys and girls!

Jeg anklager VG og Aftenposten for å ha vært delaktig i terroristhandlingen på Utøya og bombene i Oslo! De er like troverdige som løgnhalsen av en journalist de har i London som kaller seg Leif Welhaven! En journalistisk pygmè som ikke ville ha tålt sannheten om han hadde fått en stein i hodet av en loyalist i Ravenhill!

Han ville fremdeles ha forsøkt å vinkle det til å være noe som IRA eller “RIRA” har skyld i!

Den samme regla gjelder for VG og deres rotter i redaksjonen! De eier ikke integritet! Og de tåler kun angrep som ikke er rettet mot dem selv, eller deres eget forvridde menneskesyn!

Her i Irland står det på de fleste offentlige kontorer at sigøyenere ikke skal bli diskriminert. Jeg skrev om sigøynere og diskriminering av disse i Norge. VGDs egen kadrer av ekstremister fikk fritt spillerom til å gå i strupen på undertegnede. Undertegnede gav disse svinene det glatte lag tilbake, og ble utestengt.
Det samme skjer igjen.

Historien gjentar seg.

Og de med sensurmakt kjører sitt skitne spill auvbrudt og gir et skinn av troverdighet ved å la en og annen kommentar av mitt kaliber slippe gjennom.

VG er som før 2. verdenskrig. Og VG pisker opp stemningen mens de bedriver en kvalmenden sensur mot alt deres ømme tær ikke liker. En kan lure på om noen debattanter har fast jobb i redaksjonen og har skrivevansker!

Bohemianwriter1