Wikileaks: Cannabis – Dreper kreftceller!

Myndigheter verden over lever enten i ignoranse eller fornektelse over dette lille faktum. Istedenfor lytter de til kvasi idealistiske organisasjoner som FMR (Foreningen Mot Rus), UMN (Ungdom Narkokika) og særinteresser som vil tape stort på legalisering av cannabis. Jeg tenker på full legalisering, og ikke bare legalisering for medisinsk bruk. Myndigheter verden over vil nekte sin egen befolkning å kunne ta ansvar for sine egne liv, og egen helse, og friheten til å kunnne helbrede seg selv. Myndighetene mener at cannabis bruk i seg selv gjør større skade enn straffeforfølging og fengsel, og bøter.

I 1971, kastet Nixon rapporten fra sin egen kommisjon i søpla, og gikk heller den diamterale motsatte vei. Han startet en fullt ut krig mot cannabisen – og dens brukere: Vietnam veteraner, hippier og krigsmotstandere. L

I 1977 avkriminaliserte Carter cannabis. Men en skandale satte en stopper for full legalisering.

I 1980 inngikk Reagan en uhellig allianse med den såkallte moralsk majoriteten som hadde som agenda å påtvinge et helt samfunn sin innsnevrede moralsyn og gjenniførte drakoniske lover da valget var vunnet takket være skitne triks.

Gjennom hele 1980-tallet ble enhver legaliseringstilhenger demonisert og forfulgt. USA var ikke lenger USA, men et shariastyre! Norge fulgte villig etter og lot sadisten Willy Haugli få fritt spillerom til å gå på klappjakt på ”dophuene”.
Resultatet merkes fremdeles i dag. 200 overdosedødsfall i året! Tvilsom heroin, og skadelig gatehasj iblandet kjemikalier. På folkemunne kalles denne hasjen for ”skokrem”.
Ren marihuana er bemerkelsesverdig lite toxilogisk. Det vil si at bortsett fra den psykoaktive effekten THC gir, så finnes det ingen skadelige giftstoffer i planten. Bortsett fra det moralske aspektet omkring forbud og legalisering, det vil si overformynderi, er det ekstra skremmende at vi har folkevalgte og krefter som går til orde for å påtvinge sitt syn på et helt samfunn ved bruk at strafferettssystemet. Og vi vet at forbud ikke fungerer. Skjønt noen drar strikken så langt som å sammenligne legalisering av verdens mest brukernyttige planter med å legalisere mord, så skjønner vi at disse røstene ikke har noe gyldig argument lenger. Kun desperasjon og et lite halmstrå som som avslører deres totale mangel på gangsyn, nulltoleranse, og alternative virkelighetsoppfatning.
Cannabis har blitt brukt som medisin i over 6000 år. Og har komponenter i seg som vil utkonkurrere en samlet farmasøytindustri, og vil garantert ta vekk markedsandeler som alkohol, og tobakkasindustrien har hatt monopol på i flere generasjoner.
Myndighetene bruker hele tiden mantraet ”signaleffekten mot ungdom.” De skyver altså ungdommen foran seg for å kriminalisere dem, og resten av oss alle. Cannabis har vært en naturlig del av menneskehetens historie siden første gang våre forfedre gumlet i seg planten, og lærte seg å utnytte den.
For kristne burde denne planten være en gudegitt plante. Istedenfor går kristenorganisasjoner, KRF og avholdsorganisasjoner til krig mot planten, og menneskene som på en eller annen måte har et nært forhold til den. Det være seg som gartner, kurèr, distributør eller bruker!
Disse mener at strafferetten skal håndtere eventuell problemer som oppstår framfor helseretten og det humane!
FRP er for frihet så lenge det ikke gjelder et natur- rusmiddel. De setter sin lit til moderne kjemi som fabrikktobakk, alkohol of farmasia.
Sosialistene i regjering har gått inn i en falsk overformynderrolle, og har fremdeles hodet i sanden. De stoler ikke på menneskers dømmekraft og lever fremdeles i Karl Evangs deliriske verden.
Cannabis kan ta knekken på de kreftcellene som opererer i hjernen til formyndermenneskene som søker makt! Det være seg for maktens skyld, eller påstått idealisme. Jens Stoltenberg trenger ikke å skamme seg eller angre på sine eksperimenter med planten. Ei heller har cannabis skyld i hans søsters karriere som narkoman.
Cannabis har tusen av bruksområder, og har medisinske egenskaper som vil utkonkurrere hundrevis av farmamedikamenter. Den gir deg en bedre rus enn alkohol, og er mindre skadelig enn tobakk.
De eventuelle psykosene som man prater om blir utløst av cannabis er en falsk påstand. Den syke ville blitt syk allikevel! Cannabis er en døråpner til eventuelle problemer, og med rett bruk, vil kunne hjelpe ut av også denne sykdommen. Jeg skal vedde min sjel på at både Freud og C.G Jung ville ha stilt seg bak en slik vinkling om de hadde sett hva slags psykiatriske diagnoser som stilles i dag, hvor demoniseringen av planten har vært offisiell linje de siste 45 årene. De ville begge ha gått i tog for legalisering begge to!
Når cannabis blir legalisert, kan den dyrkes av alle som ønsker!
Og jeg føler ingen sympati eller empati om farmasøyter, de moderne kvakksalvere, lovlige narkotikapushere som tobakks- og alkhologiganter går dunken i prosessen! Om direktører ender opp under en bru et eller annet sted, så er det dem vel fortjent! Det er tross alt de som har mye av ansvaret for andre menneskers lidelse, samt kriminalisering av mange av de menneskene som har funnet et potensielt bitemiddel i cannabis! En irske venn av meg kaller den ”The Goodness”…

Bohemianwriter1

Advertisements

2 responses to “Wikileaks: Cannabis – Dreper kreftceller!

  1. Liker dine argumenter , spes.. det om psykosene. Jeg har selv fått antipsykotika pga. psykose, som ble beskyldt noe cannabis jeg hadde røykt flere år tilbake. Den antipsykotiske sprøyta jeg fikk i rumpa som gav meg noen psykoser som var mye verre enn hva jeg selv hadde opplevd, det var helt forferdelig.
    Og dette måtte jeg gå med inntil sprøyta sluttet sin virkning etter fire uker. Den som den kjemiske medisin industriens koker sammen er mye verre enn noe annet!

    • Farmadroger har vaert en trussel mot VIRKELIG medisin saa lenge cannabis forbudet bestaar.
      Farmasoytene bryr seg kun om en ting” monopol paa markedet, og profitt. Jeg mener, hva skal man bruke masse penger paa naar man egentlig kan dyrke sin egen medisin?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s