Fattignorge – Å falle mellom to stoler… Klagesak ref. 2010/01308‏

Ny jobb, nye mnuligheter, og nye drømmer…

I vasken. Istedenfor blir man hensatt til å bli et sjelløst nummer i rekken. Sosialkontoret og NAV vet hvordan man ødelegger både Påsken og utsikter til en ny fremtid.

Takket være rigide regler fra både NAV og Sosialkontoret er denne drømmen eiferd med å falle i grus.

Å søke støtte i Noprge er som “ta en ring og la den vandre”. Et skjemavelde som er til mer hindring enn til støtte.

Dette er saken og jeg siteterer fra min klage.

For snart to uker siden la jeg inn en søknad om stønad til reisutgifter og etablering for ny jobb i England.

Første gangen jeg var i kntakt med noen fra sosilakontoret på Nordstrand var en hyggelig jente ved navn Linn. 
Jeg fikk da tilsendt et avslag grunnet manglende dokumentasjon. Dette var bl.a. elektronisk post mellom meg og rekrutteringsfirmaet og kontrakt. Det var eneste grunnen til avslaget. Derfor dro jeg til sosialkontoret på torsdag den 18.03 for å forsikre meg om at det var den eneste grunnen til avslaget, og jeg bad dem om skikkelig behandling så fort kontrakten var kommet.
På mandag den 22.03 ble jeg forsøkt oppringt kun en gang. Da jeg ikke hadde mulighet til å ringe tilbake måtte jeg bare vente til den manglende dokumentasjonen kom meg i hende. Denne dokumentasjonen (kontrakten) fikk jeg i posten på tirsdag ettermiddag. 
Da jeg dro til sosialkontoret igår, onsdag den 24.03, fikk jeg vite at enda et avslag på samme søknad forelå. Skjønt jeg mente å ha oppfyllt grunnlaget for et positivt vedtak som ville hjelpe meg å komme meg i skikkelig arbeid igjen. En jobb som ikke mange vil ha men som er vel innenfor min kompetanse.

Som arbeidssøker med kun minstesats som utbetaling hver måned var jeg avhenig av å få den ekstra hjelpen som jeg har krav på.
Linn og jeg gikk gjennom avslaget sammen, hvor jeg også forela kontrakt og en ny søkand som hastesak, da jeg er avhengg at denne kommer gjennom før jeg evt. skal kunne gjøre de nødvendige forberedelser til reisen og oppholdet den første måneden jeg skal være på arbeid, samt å finne bopæl.

Linn bad meg om å dra ned til NAV slik at alle kanaler er brukt. Jeg er registrert på NAV. Men dette er en reform hvor jeg har fått mangelende opplysninger om hvilke rettigheter jeg har til stønad til et slikt foretagende.
Dette er noe Linn ville ha kunnet forklart meg allerede i forrige uke før kontrakten var ankommet. Alle som er registert som arbeidssøkere har rett på flyttestønad og botillegg når man har mistet sitt inntektsgrunnag. Ifølge saksbehandler på NAV, falt jeg gjennom to stoler. NAV har tydeligvis plikt til å hjelpe folk å komme i arbeid igjen uansett hvor dette måtte være, samt å gi økonomisk støtte til de som trenger det til etablering. Dette gjelder tydeligvis ikke de som har vært syke i lengre tid, og har levd på eksistensminimum i flere år som følge av sykdom. 

Hun refererte meg da til hennes teamleder Anette Gjørve til samtale i dag angående avslaget som hun stod bak.
Dette er grunnen til første avslag:

“Selv om villkårene i Lov om sosiale tjenester i NAV ikke er tilstede”, det vil,si folk som får tre ganger så mye som undertegnede har rett til stønad, så har altså ikke jeg som får 5500 å leve for, og komme meg tilbake til live for rett til dette. “Det gis imidelrtid grunn til å yte sosialhjelp i særige tilfeller til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en særlig vanskelig livssituasjon”. Henv. paragraf 19.

Jeg vil herved anklage Anette Gjørve for grov saksbehandlingsfeil og uprofesjonell oppførsel under en opphetet diskusjon idag angående min søknad. Hun har tydeligvis ikke lagt min sykdom til grunn og var heller ikke villig til å se det praktiske i det. At 

Hun skriver videre:

“Konsekvenser for avslaget.

Du må benytte egne midler dersom du skal flytte til England, eller du må søke deg arbeid i Norge”.

Med andre ord: Folk som er registrert hos NAV har full adgang til midler til å utføre de praktiske og økonomiske opppgavene til å komme seg i jobb igjen.
Jeg vil bemerke at jeg har til tider vært så dårlig at jeg ikke engang har orket å dra til behandling for mine depresjoner. Dette var også grunnlag for flere avslag fra NAV om attføring og rehabilitering.

Hele 2009 brukte jeg til å gjøre meg frisk på egenhånd, og kom meg i arbeid gjennom et rekrutteringsfirma i Irland. 
Dette var et korttidsengasjement, men den erfaringen jeg har, gjør meg ettertraktet over hele Europa fra firmaer som søker min kompetanse. Dette er også ne Anette Gjørven har oversett.

Det er ille nok at hun i vår samtale idag overser min økomomiske situasjon, men at hun med vilje overser min livssitasjon generelt de siste 3 årene når hun avslår min søjkand med ord som “Vi har ingen plikt til å hjelpe deg å flytte til Engalnd”.

Med andre ord,, hun virker tydeligvis ikke ha meg ordentlig frisk og at jeg skal komme meg i jobb, men heller la meg bli ordentlig syk igjen, hvor hun kan tvinge meg til langsomt å gå til grunne for summer som er mindre enn eksistensminimum. Dette finner jeg helt uakseptabelt!

For det andre, så¨viste hunn sin negative holdning hvor hun nærmest hadde bgestemt seg for å avslå min andre søknad. At jeg ble sint er ikke mer enn rett og rimelig. At hun istedenfor forsøkte å roe meg ned, ble hun brysk og avvisende og truet meg med å kaste meg ut. Dette var etter at jeg hadde sagt at etthvert avslag med en hvilken som helst begrunnelse er for meg også uakspetablet. For da må jeg avslå en gylden jobbmulighet, og jeg blir da en løgner.

MEd andre ord, hennes holdning stinker mer av politikk enn av medmenneskelighet. En egenskap som er nødvendig for å kunne ha en slik jobb. Dette mangler hun helt, hvor hennes manglende innsikt gjør at hun tar gale avgjørelser. Jeg sa at et slikt avslag vil få konsekvenser.
Først og fremst for undertegnede som får en hel påske ødelagt, og jobbmuligheten ødelagt.

Hennes konsekvenser for avslaget som hun skrev gjedler tydligvis ikke for de som er aktivt registrert hos NAV. Dette vitner om grov forskjellsbehandling og en form for maktarroganse hvor man kan skalte og valte med menneskjebner uten tanke for hvilke konsekvenser det medfører.

Hun refererte meg til et offentlig kontor som hun sa lå i Grensen 7. Jeg dro umiddelbart dit. Men det kontoret for klagesaker lå ikke der. Med andre ord, har hun fortalt meg usannheter kun for å få meg vekk, hvor hun tydeligvis kan skrive et nytt brev om avslag som har uendelig mye å si for min fremtid. Det jeg truet med var å avsløre henne og hele etaten med fulle navn av vedtaksberettigede; hvor en kommende skandale vil komme. Dessuten er hun og sosialkontorety i ferd med å gjøre meg til en løgner. Dette setter jeg meget liten pris på!

Intensjonen med sosialtjenesteloven er å hjelpe folk ut av økonomisk krise, ikke føre dem enda dypere inn i den. Skjønnet skal utøves slik at sjansen for å komme seg over i en annen og mer selvforsørget situasjon øker. Dette skjønnet har Anette Gjørve total mangel på.

Når man huser ekstremister og sender dem på luksushoteller, og nekter statsborgorgere som har gjort sin plikt for landet de nødvendige midlene for å komme seg ovenpå igjen, så  er det noe ruskende galt.

Jeg har bitt meg merke i at forskjellige kommuner har forskjellig praksis. En god venn av meg fikk nøyaktig det han trengte for å komme seg i jobb i Belfast. Han fikk den hjelpen som nå er nektet meg. Dette tyder sterkt på at slike vedtak er mer basert på skjønn og politiske avgjørelser enn reelle menneskelige hensyn.

Jeg påpekte for saksbehandler/teamleder idag at å avslå den nødvendige støtten jeg har krav på er som å tråkke på meg lenger ned i håpløsheten enn det jeg trenger. 

Jeg forlot sosialkontoret idag rasende. Og jeg vil ikke unnskylde noe av det jeg sa under samtalen, da dette var nærmest framprovosert av saksbehandler. Dessuten har jeg ingenting å be om unnskyldning for, da Anette Gjørve tydeligvis hadde bestemt seg for å avslå søknaden min, og heller foretrakk å gjøre meg til pasient igjen.

Dette er en konklusjon jeg har kommet til da hun nektet å svare et simpelt ja eller nei på et enkelt spørsmål.

Om utfallet skulle bli et annet enn det jeg ønsker, hvor jeg blir tvunget til å bli i Norge som konsekvens av et nytt avslag, vil jeg gå videre med saken og jobbe for at slike mennesker ikke vil få adgang til å jobbe med mennesker som er i nødssituasjon. 

Jeg forventer meg at denne blir besvart så fort som mulig, og ring meg på telefon så fort som mulig slik at jeg kan få klarhet i denne situasjonen. 

Til slutt vil jeg påpeke at hele saksbehandlingsprosessen har vært til et stort hinder, hvor jeg ikke har kunnet forberede meg på en ny jobb på normal måte. Dette har direkte gjort min livssituasjon mye vanskeligere grunnet grov saksbehandlingsfeil, og manglende skjønn.

MVH…

Et nytt avslag kom som påskehilsen. Nå skal disse minidiktatorene, med Anette Gjørven gjort seg til mordere. De nekter folk liv og helse, og dreper mennesker i prosessen. Det er mjulilg jeg blir den siste av en lang rekke ofre de har samvittgighetsløst overkjørt… Med Anette Gjørven på Norstrand Sosialsenter som deres grelle ansikt.

Min siste samtale med Anette Gjørvik viser til dette. At hun refererte meg til NAV og amnglende meldekort er til liten trøst. Etter alle skrekkhistorier man får servert derfra, overrasker det meg ikke at hun henviste meg fra asken til ilden. Siden jeg har vært borte, har man visstnok hatt noe som heter NAV reform. Meldekokrt har jeg ike sett snurten av på mange år. At man må sende dette inn  på nettet, visste jeg ikke. føvar det den gode gammeldagse metoden: Skrive på  disse små kortene som man sender inn. Dette er noe jeg ikke har fått informasjon om i det hele tatt. Men de mener kanskje at de ikke plikter å gi fullstendig informasnon til noen.

Dette viser NAVs og Sosialsetnerets suverene menneskeforakt, hvor de overkjører mennesker og bedriver russisk rulett med menneskeskjebner… De liker bare å utøve makt, og intet annet! Dette vises med saksbehanlders trusler om å benytte seg MAKT FRAMFOR Å  HJELPE FOLK I ARBEID MED DE MDLENE SOM FINNES!

Der er tydeligvios letere  forøke å vaske sin skitne samvittighet ren… Med anres misere framfor å nnrøme at man har tatt feil, opg man skal gjøre alt for å å en i arbeid. Eller frisk i det hele tatt. Norge viser seg mer og mer som en stalinist stat med røtter i fascisotid tankegang. Og deres salamandersjeler finnes på diverse offentlige kontorer.

Bohemnianwriter1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s