Et skjevt Blikk på.. KRF

KRF har vært i vinden i det siste.

Norges siste bastion for homofober, tungetalere, eks knarkere og anti røykere har begynt å knake i grunnmuren.

Deres bibeltro forfatning er visst ikke så viktig allikevel.

Som kristne smørskaller har de mange fineder… Og noen venner. Vennene deres blir f’rre og færre. Snart er det kun noen få bedehusgjengere igjen, så sant de ikke er iferd med å begå en masse exodus til idiotpartietr FRP.

I alle tilfeller blir det en flukt fra en sekt til en annen.

Så hvem er KRFs venner?

– Israelvenner.

Fra å være verdens største antisemitter megd grunnlag i Luthers lille kateket om å brenne jøder, har KRF siden 1967 blitt Israels beste venner siden Israel begikk massemord på sine palestinske ofre. Israels Venner har like mye gangsyn som en nytaler i 1984.

Våpenindustrien.

Hva ville våpen industrien ha vært foruten en flokk halvgale religiøse drittsekker? Våpejnindustrien setter sine bonger på Armageddon på lik linje med KRFere, korsfarere og muslimer.

 -Eks. knarkere.

Hvem kan ikke la seg hjernevaske mer enn den stakkarslige knarkeren som har 17 dommer på seg, har vandret gatelangs medKongsbergknekken, for så å bli “omvendt”?

Det er disse tåpene og nyttige idiotene som nå spiller og synger falskt på hvert eneste hallelujamåte i Evangeliesenteret. De har et litt misforstått forhold til frihet, opg vil la alle andre normale hasjrøykere få lide gjennom sin toitale mangel på moral og selv disiplin.

– Muslimer.

Ingen religion med påberopelse om en monoteistisk retning som Islam har mer til felles med KRF. Jeg synes det er nesten merkelig at ikke flere muslimer stemmer på KRF. De har det samme moralfundamentet som en hvilke som helst tungetaler som mener det er synd å så mye som å lukte poå en øllkork.

– George W. Bush.Mental pygmeen trodde han hadde funnet en god alliert i Kjell MAgne Bondevik fpor sitt korstog da han fant ut at vår eks. statsminister var utdannet prest. Ikke bare det, men de deler også en felles forkjærlighet for  psykoaktive kjemikalier.

Homofober.

Mørkemmenene som stpr foran suin hjernevaskede menighet og spyr ut eder og galle over ale som ikke tro nøyaktig det samme som dem,og ikke har den samme tiltrekningen er enten skaphomser, eller så har de ikke peiling på hva de snakker om. Det er duisse som tror at giftemål var enm kristen oppfinnelse.

De peker på hvinende homser som syndere som hører hjemme i det mørkeste helvete hvis de ikke undertrykker sin menneskelighet. Hver gang de blir konfrontert med sine egne synder, som f.eks. at man ikke skal klippe skjegget, la kvinner tale i en forsmaling med menn, eller jobbe på sabbaten blir det knyst.

Det eneste de klarer å vrinske ut av seg er et eller annet romerbrev…

 -Forbudsmennesker.

Se muslimer og eks knarkere.

Detter er en flokk halvaper som mener at min røyk forpester deres tilværelse. Skjønt de har ingen problemer med å forpeste MIN luft der de råkjører som gjerdemsutter på lanmdfevien for å rekke neste ferge. Dette er også folk som mener at det er helt naturlig å ikke selge spirt på en søndag. Kanskje de mener det er umoralsk å øa folk drike seg fra sans og samling etter å ha vært i kirken og hørt presten bedrtive sin eder og galle.

De vil gjerne ha religionsfrihet. Men det er det eneste. De vil nekte andre friheter som ikke er helt i tråd med deres lutherske katekisme.

– Selbekk.

Det var han som var så modig å kjøre Muhammed karikaturene til Norge, og oppnådde en fatwah mot seg personlig.  Da han ble oppfordret til å slenge ut en Jesus karikatur i Magazinet, så nektet han. Han var redd for ikke å støte noen av sine lesere. Detyte viser hvor inkonsekvent han er i forhold til uytringsfrigheten. Nå tjener han Islam som Norges største Dhimmi.

– Dopkonger.

Hvem tjener mestpå KRFs inhumane forbudshysteri? Det er takket være KRFs storebrorsmentalitet at folk som Al Capone i det hele tatt fikk forside i alle aviser.

 -Kristne sekter.

Sarons Dals menighet har lenge vært KRFs base. Inntil de fant ut at deres nestleder ville akespter homo bryllup. 

 -Jesus.

Dette er en påstand, og en figur jeg strekt tviler på vil ha noe som helst å gjøre med en gjeng sekterister som enda ikke har kommet seg over bøtte og spadestadiet.

KRF har også noen fiender, eller motstandere om du vil.

. Sosialister.

Sosialister kan ikke fordra at noen bruker bibelen som rettesnor framfor sine siste ideolers hjernevinninger. Ikke det at ideologi spiller stor rolle lenger. Da mman som oftest klarer å forvrenge denne til sin diametrale motsetning. Sosialisten har i det minste gjort et tappert forsøk på å gjennomføre Jesu tale i praksis. KRFere kan ikke fordra dette.

– Palestimere.

Dette er mennesker som står i veien for KRFs hemmelige drøm om et sStor Israel. Hadde det bare ikke vært for at Israel har nu begått mange av de samme forbrytelsene mot Gaza som nazzene gjorde mot jødene i Warsawa ghettoen i 12943, så hadde alt vøt såe vel.

Lieberman har uttalt et hemmelig ønske alle kristne skap antisemitter har itt indre: Kast alle skitne palesitnere utpå sjøen og la dem drukne!

– Pasifister.

Det er intet som er så ukristent som ikke å være villig til å drepe eller å dø for en fiksjojnell figur skapt av en flook skjeggaper fra Bronsealdren. I følge de hvitsnippede kirkegjengere er pasifister hasjrøykende hippier som burde sperres inne. At Jesus var en hasjrøykende hippe driter de langt faen i.

– Dophuer.

Det er intet som irriterer den pripne KRFer som en hasjrøyker som ikke engang gidder å angre på sine “synder”…

-Ateister.

Det sier seg selv. enhver rasjonalist som fornekter ørkenguden deres som beskrevet i bibelen er naturlige fiender. Spesielt når ateisten kommer med så ubehagelige ting som… fakta.

Hver gang KRFere roter seg inn ien diskusjon med en ateist bedriver de en meget kreativ form for hjernegymnasitkk som er en studie i seg selv verdt for enhver psykiater med seksualnevroser som spesialitet.

KRFere er stort sett en ansamling mørkemenn som breker “kristen tradisjon”, som bl.a. består i heksejakter, kjetterbål og forfølgelse av slike som meg.

– Muslimer.

Det er vel ingen større konkurrent for KRFere som representanter for en konkurrerende religion.

Trass i at de deler mye av den samme mørkemanns teoligien, så har begge disse deliriske ørkenreligionene røket it tottene på hverandre mer enn noe annet de siste 1000 årene…

– Israel

Fram til 1967 var KRF sammen med det konservative høyre skeptisk til Israel og dens eksistens. Det var kun når Israel viste seg å være en slagkraftig voldsmaskin som fram til idag har undertrykt palestinrne i ekte kristen stil at KRF har økt sin støtte. Idag er de frekke nokil åp k Isreal kritikere for jødehatere.

Kan vi ane et snev av projeksjon og dobbeltmoral her?

– Otto Jespersen

Han ligger vel ganske høyt på KRFs hatliste etter all den “hetsen” deres kjære avgått partfører har gått av med pensjon.

Så hvem er KRFs stygge ulver og mørkemenn som fortjener samme straff som de truer alle andre med når man ikke tror det samme vrøvlet som dem?

Kjell Magne Bondevik er som broilere selv.

HAn er et utkomme av korrupsjon, dobbeltmoral og nytale. spvidt jeg husker var han en av politikerne som mottok hundretusenvis av pensjonskroner han ikke hadde krav på mens han skrev sine memoarer.

Som vanlig borger ville han ha måttet tilbrinbge noen måneder i spjeldet for trygdesvndel. Men siden han erf politiker som innfører regler han selv ikke skjønner, men krever at alle andre skal skjønne, så slipper han unna. Vi må jo tenke på at den stakkars jævelen var “sykemeldt” i flere måneder og stappet i seg kilovis av prozagc på skattebetalernes regning.

Han er visstnok også glad i altervin og fete sigarer. To nytelsesmidelr som hans partikollega aller helst vil forby alle andre å nyte. Se under.

Straff:  Noe gammeltestamentlig. Det kan gjerne innbefatte tre dager i buken på en hval…

Dagfinn  Høybråthen.

Mørkemannen og helsemullaen framfor noen. En forbudskåt nisse som tror at kun luthersk puritaniosme er den eneste rette veien. Enhver politiker som har bibelen og de ti bud som rettesnor høempå ukket avdeling. Det er med beklagelse å konstatere de fleste av hans kolleger hører hjemme samme sted.

Han har enda ikke skjønt at minst 8 av de ti budene er totalt overflødige, og at ørkenguden han tilber er en stor sadist og egoist.  Hans kristne “nestekjærlighet” strekker seg kun så langt som til at man skal ikke gjøre noe som skader seg selv. Religion har gjort uendelig my r skade enn noe rusmiddel i historien. Å blande religion med politikk er den største faren mot ethvert opplyst samfunn.

Straff: Å tilbringe evigheten i et lufttett rom sammen med stprrøykere og rødvinsdrankere. Gjerne med Jesu hamprøykende disipler.

Etter noen runder med noen rabiate bibelruknere på diverse foraer har jeg kommet fram til en konklusjon: Bliind tro på religiøs dogme er og blir et tegn på mental lidelse og mangelfullt utviklede sjelsevner.

bohemianwriter1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s