Religionenes åk

Hvorfor har det seg slik at religiøse er så fordømt konservative og intolerante? Hvorfor har det seg slik at kristne ikke forsvarer, men nærmest unnskylder overgrep som er gjort i sin frelsers navn? Hvorfor har det seg slik at trass i all råttenskapen til kristendommen at folk fremdeles kan bekjenne seg til en bastard religion som avfødte islam og enda større råttenskap? Hvorfor har det seg slik at kristendommen har det med å påberope seg noe som helst moralitet mens de samme fundamentalistene forsvarer kapitalisme, grådighet og kolonialistiske kriger under dekke av å befri mennesker, for så å påtvinge brune mennesker en ørkengud som vil utrydde alle deres tradisjoner og livssyn?

 Hvis det er noen som mener at bibelen er historisk korrekt, hvorfor har det seg slik at det er kun i Midtøsten at man har hørt om denne Jehova og alle hans verdensomspennende forandringer og folkemord mens verken indere, indianere, kinesere eller aboigineer har verken hørt om denne Joshua og Jehova, og kan bry seg søtten om hele den palestinske skitten? Hvis bibelen hadde hatt et snev av sannhet i seg, hvorfor har ikke hele verden etterlignet rabbiner Joshua og tilbedt ham og hans hellige hvite europeiske kristne rase og budskap uten at vi måtte påtvinge dette til dem med slaveri og Bibelens Sannheter om at man skal være lydig mot sin herre?

 Hvorfor har det seg slik at kristne ikke liker ordet hykleri og slenger ut noe hjernedødt idioti som sosialisme og at sosialisme er verdens svøpe mens det er kun kristen kapitalisme som er redningen som om Jesus selv skulle ha følt seg hjemme blant børsmeglere og rike privilegerte samfunnsstøtter? Kan noen svare meg på hvorfor de tror at deres versjon av kristendom, eller religion er så mye bedre enn alle andre livssyn? Hva er det som gjør bibelen så mye sannere enn de indiske Vedaer eller amazonsk shamisme?

 Hva er det som gjør at kristne tror de vet mye mer om verden enn alle andre, og har påtvunget sitt livssyn på andre folkeslag med ganske så brutale metoder? Er det ikke slik at hvis noe er sant, så hadde verken Jesus eller Kirken trengt å bruke den brutaliteten de har lagt for dagen på vegne av gud? Hvorfor tror kristne at deres moral er så mye høyere enn liberale sosialister? Hvorfor tro kristne at deres kulturarv er så mye å rope hurra for? Kan noen forklare meg hva den kristne kulturarven er? Inneholder ikke også den kristne kulturarven kunnskapsfiendtlighet, folkemord og en råskap som fikk selv Jens Bjørneboe til å brekke seg? 

 Er ikke Hitlerismen (Nazismen) og Stalinismen en indirekte konsekvens av kristen kulturarv og nestekjærlighet? Er ikke antisemittismen en del av vår stolte kristne kulturarv? Hvorfor bedriver da kristne og gir arabere skylda for holocaust? Hvorfor tror kristne at Hitler var darwinist? Var det slik at Hitler forbød og brente alle bøker av Darwin et lite feilgrep fra hans side, eller for å skjule sin egentlige identitet som fanatisk evolusjonist? Hvorfor klarer kristne aldri å bevise sin guds eksistens vitenskapelig? Hvorfor henviser de til bibelen og en hel del intetsigende sitater som vi alle har lest og hørt et dusin ganger før som om dette skal overbevise oss? 

 På hvilken måte er deres gud mer sannferdig enn påskeharen og julenissen? På hvilken måte er bibelen mer troverdig enn artenes opprinnelse? Hvorfor tror ikke kristne på det de kan se og måle fysisk, mens de glatt sluker enhver røverhistorie fra bibelen så lenge denne historien kan bekrefte deres egne fordommer? Hvorfor vil kristne forby en plante som i følge deres egen teologi er skapt av gud? Md hvilken rett kan kristne fortelle resten av verden hva vi skal gjøre og ikke gjøre, spise, drikke og røyke? Er ikke planteriket en del av guds rike? Eller er det bare Gud som har lov til å røyke seg høy som et fjell? 

 Hvorfor er kristne så generelt så mye mer hykleriske enn alle andre de mener å ha moralsk overtak på? Hvorfor svarer de ikke når de blir svar skyldige? Hvorfor spør de aldri om bibelens historiske “sannheter” mens de slenger ut alle pigger mot enhver kunnskap som kan rokke ved deres bibelkunnskap? Tror kristne at hele verden og hele universet ble skapt rundt en akse som dreier seg rundt al Aqsa moskeen, Klagemuren og Betlehem mens alt annet er overtro og fusk og fanteri, til og med buddhismen? Hva er det som får kristne til å virke så arrogant skråsikre i sin sak og bedriver sin kvalme misjonering så fort de overhodet får sjansen? 

 Hvorfor anser jeg kristne, islamister og zionister som en trussel mot verdensfreden? Hvorfor krever alle disse monopol på en slags sannhet, mens dere gjerne slakter for fote i deres perverse guds navn? Hvorfor finnes det kristne i det hele tatt som støtter krig over hodet? Har det seg slik at det dypest inne i enhver svermer finnes en slakter og en massemorder hvis denne får anledning til det i sin guds navn? Hvorfor støttet kristne napalm bombing av vietnamesiske barn i 1969? Hvorfor har kristne støttet den rike og den sterke mot den svake?

Var Jesu budskap grådighet, maktsyke og hevngjerrighet? Har bibelens gud noen større grunn til hevngjerrighet enn alle andre? Har det seg slik at den kristne himmelguden har gitt full tilgang til hans vitenskapshatende flokk å dømme alle andre til liv og død i hans navn? I så fall, hvor står dette i bibelen? Og igjen, hvor sann er bibelen når ingen utenom ørkenen i MØ hadde fått det for seg å skape en monoteistisk gud som ikke tåler konkurranse? Hva er det som gjør Jehova så mye mer rettferdig og sannferdig enn Krishna, Vishnu, Vishi Manitou, og Allah? Hva er det som er så mye mer sannsynlig med jomfrufødsler enn profeter på flygende hester og evig Jihad?

 Finnes det noe unik åndelighet i kristendommen som ikke finnes i andre trossamfunn? Eller har det seg slik at det unike ved kristendommen at den ikke er noe annet enn en billig spinoff fra andre religioner iscenesatt av et par skribenter som på den tiden kunne ha målt seg med dagens Spielberg? Og hvorfor frykter og forakter kristendommen all annen åndelighet enn den som er utsprunget fra en bok som tillot slaveri? Hvorfor er kristenfundamentalister så sykelig opptatt av seksualitet? Da spesielt andres seksualitet? Hvorfor har ikke disse seksualnevrotikerne forlangt sine egne pedofile maktsyke presters hoder på et fat? Hvorfor er kristne mer opptatt av å påpeke ikke troendes “synder” enn alt det svineriet de tydeligvis inneholder selv? Hvorfor projiserer kristne sine egne dårlige egenskaper til andre, og tror at de er syndfrie fordi de tror? Tror kristne at troens byrde gjør en til et bedre menneske enn en som ikke tror det samme som dem?

 På hvilken måte forestiller kristne seg det helvete som alle ikke troende vil havne i? I så fall, hvor har dere fått denne forestillingen fra? Har Gud snakket i øret deres på samme måte som Han snakket til Bush Jr. når han trengte råd om hvilket land han måtte invadere og ofre millioner av menneskeliv bortsett fra sitt eget og sin snørrhovne familie? Hvorfor drar ikke flere kristne ut på korstog siden dere er så villige til å ofre andres liv, for så å fortelle folk som har gått gjennom helvete for deres skyld hvor syndige vi er som ikke tror det samme som dere? Er det fordi vi som faktisk kan noe utgjør en trussel mot deres trosgrunnlag? Er det fordi dere føler dere mindreverdige fordi dere har nettopp lest at verden ikke er 6000 år gammel, men 66 milliarder år gammel, og at det kan skyte et skudd for baugen for deres hellige ørkengud? Og hvorfor tror dere på en ørkengud og ikke skogens ånder, vetter og Odin?

Tror dere at alt som har med det overnaturlige å gjøre har noen med et eller annet bibelsitat å gjøre? Tror dere mer på Paulus enn Jesus? Hva hvis Jesus og Paulus kom tilbake og Jesus klargjorde at han ikke var den guddommelige frelseren dere ville ha, mens Paulus hardnakket hadde påstått det motsatte, og anklaget Jesus for blasfemi, hvem ville dere ha trodd på? Hadde dere trodd på Jesus, eller ville dere ha tviholdt på den paulinske kristendommen kun for ikke å rokke ved deres akk så skjøre verdenssyn?

All Right Reserved: Strider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s