Forbud er maktmisbruk, et åpent brev til Norsk Narkotikapolitiforening

Hva jeg mener med dette, er at alle forbud som gjelder psykoaktive droger, det være seg alkohol, tobakk, legemidler og ulovlige substanser fører med seg større skader enn salg og resepter under ordnede former.
 
Alle som fremdeles støtter et forbud er med på å støtte opp om et drakonisk system som ikke er et demokrati verdig.
 
Dessuten åpner det for maktmisbruk fra både alle myndighetspersoner fra politimannen til andre rettsinstanser og andre maktpersoner.
 
For alle det måtte angå,så er et ublidt møte med et rigid rettsvesen og en glattcelle alngt mer skadelig og traumatisk en selve bruken. Det være uavhengig av hvilke droger man måtte kjøre i seg.
 
Dessuten er et forbud med på å opprettholde et kunstig illegalt marked som jeg ikke er overrasket om flere narkotika politfolk er en del av. Og jeg kan sikkert nevne noen nvan også fra mine kilder.
 
Med hvilken rett har dere til å anse et offentlig helseproblem som et juridisk problem? For det er nettopp det forbudet gjør! Behandler et personli og offentlig helseproblem nettopp som et kriminelt problem.
 
Dere anser det som en straffbar forbrytelse å begå denne uten noen fore.
 
De eneste ofrene jeg ser her, er de ofrene som er så uheldige å kome i deres klør.
 
Og jeg mener det er på tide å stå opp og si nok er nok!
 
Kutt ut deres falske propaganda og tenk pratgmatisk! Vær ærlige og kom ikke med regelrette løgner for å beholde deres jobbe rfor fremdeles få adgang til å påfgøre andre mennesker skade!
 
Har dere lyst til at narkotikaen skal forsvinne fra gatene?
 
Opprett egnded utsalgssteder! Få heroinen inn på legekontorene og apotekene!
 
Frigjør cannabisen fra lovens og bandenes klamme klør!
 
Hør på fornuft, og ikke dere egne fordommer!
 
Hvordan våger dere overhodet å demonisere en plante som er vitenskapelig bevist mindre skadelig enn både alkohol, tobakk, og paracet?
 
Jeg krever et ordentlig svar som ikke ligner på de sedvanlige sirkelargumentene som forbudsfanatikerne gjerne gjentar til det kjedsommelige.
 
Et spørsmål: Vil det bli mer eller mindre kriminalitet forbundet med leglaisering av cannabis enn slik det er idag?
 
Et mer intrikat spørsmål: Har dette forbyudshysteriet deres vært til noen som helst nytte?
 
I så fall, gi en inngåpende forklaring på hvordan f.eks. Nederlamnd har spilt fallitt med stadig færre overdoser pr. år, mens Oslo alene ligger i verdensoppen med sin umenneskelige politikk som er en skam for ethvert land som våger å kalle seg for et demokrati.
 
På hvilken måte tror dere at man kan forby vekk et problem?
 
Narkotika har kommet for å bli. Cannabis har en 5000 år gammel tradisjon som ingen forbud eller orwelliansk nytale kan trylle vekk ved forbud og drakonisk straffer so mkun skaper mer elendighet og kriminalitet.
 
 
MVH
Bohemianwriter
 
Advertisements

Åpent brev

Jeg er en fattig skribent (se for dere en moderne versjon av Hamsuns Sult, eller Bjørneboes Blåmann) som har et par ting å ta opp:

 

Helsevesen, kriminalpolitikk, byråkrati, maktmisbruk og korrupsjon…

 

Hvorfor har vi ikke et gratis helsevesen i Norge slik de har i Storbritannia?

 

Der får man ingen regning eller blir oppfordret til å betale noe som helst om man skulle tenge en legetime. Med andre ord: Hvorfor helse for profitt i Norge når man ikke har det en del andre steder?

 

Hvorfor har man klart å bygge opp byråkrati istedenfor å bygge den ned? Hvorfor denne evindelige tredemøllen som NAV har vist seg å være: Totalt inkompetent og nærmets menneskefiendtlig?

 

————————————————————————————————————————————————–

 

Hvorfor har dere ikke slettet straffelovens paragraf 162A?

 

Hvorfor er dere med på opprettholde en drakonisk lov som er en skam for alle land som våger å kalle seg et demokrati, og som dessuten skaper masse mer problemer enn den løser?

 

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/1693389.html, http://no.wikipedia.org/wiki/Psykoaktivt_stoff#Diagram_over_psykoaktive_stoffer

 

Med det mener jeg, hvorfor tviholdr dere på gamle fordommer og feilaktig informasjon for fremdeles å behandle et offentlig helseproblem som et kriminalpolitisk problem?

 

Jeg er i likhet med store tenkere som både Bjørneboe, Abraham Lincoln og Nietzche og 250 000 velgere en ivrig cannabis nyter. Denne en “droger” som har blitt brukt som medisin og nytelsesmiddel i over 5000 år har blitt ufortjent demonisert av alle partier og regjeringer siden 1950-tallet.

 

På hvilken måte har deres politikk vært vellykket i forhold til f.eks. Nederland og ALLE land som har lempet på en drakonisk politikk som skaper fler problemer enn den løser?

 

Hvorfor følger dere ikke faglig kompetanse selv om disse kommer til andre konklusjoner enn det dere ønsker?

 

Hvorfor får dere meg til å tenke på Richard Nixon når han istedenfor å følge ekspertenes råd, og kjørte en enda hardere linje som mer eller mindre gjorde Vietnam veteraner til den nye fienden?

 

På hvilken måte skiller denne politikken seg fra deres forrige forbudstid?

 

Hvis dere vil fjerne årsakene til masse kriminalitet, så bør dere se litt nærmere på hvilke faktorer som sannsynliggjør et lovbrudd. som f.eks. all den kriminaliteten et forbud mot en plante fører med seg.

 

Et forslag: Legaliser alle typer droger, men sett dem i forskjellige kategorier! Staten vil spare over 15 milliarder kroner kun på straffeforfølging! Ved lovlige utsalgssteder av f.eks. cannabis og salvia divonreum vil tilføre statskassen minst like mye vært år! Folk slipper å bli stigmatisert! Milliarder til forebygging, behandling, rehabilitering og for en gangs skyld sannferdig informasjon vil komme bli en bonus, samt at det maktmisbruket dere er med på opprettholde vil forsvinne! Ved full legalisering, det nytter ikke å bare kjøre halvveis, og det er mange ting som man må få på plass for at det skal bli vellykket, vil spare utallige mennesker for unødvendige lidelser.

 

Når det er sagt, så har cannabis planten utallige bruksområder, og ikke bare som “narkotika” og medisin. Jeg synes det er merkelig at dere har et så anstrengt forhold til en plante som er ubestridt den substansen som har flest bruksområder av av alle ålanter som vokser på jorden. Hvorfor hører dere ikke på fornuft og ekspertise framfor følelsesladet sludder som kun er bygget på ffrykt, fordommer og en petrvers trang til å bestemme hvordan mennesker skal leve sine liv?

—————————————————————————————————-

 

Når skal dere slutte og lyve til egen befolkning og bedrive regelret maktmisbruk mens dere unnskylder dere selv når dere blir tatt i fusk? Hvorfor gir dere dere selv skattelettelser, mens f.eks. sosialsatsene er umulig og leve av? Hvorfor gjør dere Norge et vanskeligere sted å leve for tusenvis av fattige, både kunstnere og de svakeste? Er det den biten av vår kristne kulturarv dere har klart å ta best vare på?

 

Hvorfor slipper Gro Harlem Brundtland unna når hun har mottatt flere hundre tusen kroner hun ikke var berettiget til mens det forventes at en alenemor kjenner til  reglene bedre og blir straffeforfulgt for dette?

 

Dette er en slik sak som ødelag mitt forhold til min forlovede i Belfast.

 

Hvorfor slipper dere unna straff mens dere krever noe annetav deres stemmekveg?

 

Hvorfor er det verre å røyke cannabis enn å bedrive den reneste svindelen slik noen av deres partiledere har blitt tatt for?

 

Hvorfor har dere en slik suveren forakt for frihet og demokrati?

 

Jeg vil oppfordre dere til å lese hva jeg har å si om visse saker og ting om dere tydeligvis ikk mener er viktige nok, men som har en daglig sterk innflytelse på hundretusenvis av mennesker.

 

Utfyllende svar tas imot med takk, gjerne på min egen bloggside. Mitt eget organ for full ytringsfrihet.

 

https://bohemianwriter1.wordpress.com/

 

MVH

Morten Alme

 

Skribent og dissident

Forbudets åk. Forbudets angrep på personlig frihet

 Forbud mot cannabis er og forblir et grovt angrep på både frihet og manglende kunnskap.

De som er imot legalisering tror at med forbud løser man alle problemer.

Noen som kan noe om forrige forbudstid?

Hvor mange problemer løste Harry Anslinger med sitt alkoholforbud før Roosevelt sa under valgkampen om alkoholforbudet “we’ll do away with that”.

Er det politikere eller ekspertgruppene som tar feil?

Hvis noen her vil holde alle droger unna sine håpefulle, så er regulering den eneste rette måten å gjøre det på. Narkotika som mange her betegner ulovlig substanser har kommet for å bli. Uansett hvor mange forbud og strenge straffer “frihetsforkjempere” vil true med. Det forbudstilhengerne gjør, er regelrett å bedrive vold mot sine medmennesker.

Får du medisiner av din lege? Narkotika!

Hele farmasøytindustrien er intet annet enn en gjeng doplangere som vil ha folk avhengige av sine droger mens de demoniserer marihuana på det groveste.

Dopavhengighet er ikke frihet mener noen!

Er det mer frihet å stigmatisere 300 000 hasjrøykere for narkomane mens man selv “nipper” til sin cognac?

På hvilken måte vil man tvinge 300 000 vekk fra sine “laster”?

På samme måte som man har forsøkt å hindre ungdommen å bedrive sin syndefulle last ved onanering?

På hvilken måte er legalisering av cannabis frihetsberøvende? På hvilken måte eksponerer man ungdommen til cannabis på en verre måte med lovlige og bortgjemte utsalg enn den uholdbare situasjonen vi har idag?

Sliter man med begrepsforvirring her i gården?

På hvilken måte har forbudstilhengerne noen som helst moralsk pondus og definere for legalisringstilhengerne hva frihet til å velge er?

Poenge mitt er at hverken du eller jeg har noen som helst rett med forbud eller noe annet å nekte andre hva de vil putte i sin egen kropp!

Mennesker har ruset seg med et utall substanser og planter gjennom 10 000 år. Men det er først de siste 100 årene hvor en bølge av moralister har fått det for seg at de har en slags moralsk rett gjennom tvang å nekte andre noe de selv ikke liker.

Dagens forbud kan sammenlignes med diktaturers sensurkåthet. “Vi kan ikke la befolkningen få tilgang til slik litteratur, da slikt lesestoff kan få folk til å tenke selv”…
Det samme gjelder for stort sett alle forbud mot det du kaller narkotika.

Men nå vil jeg teste din konsekvens.

Vil du anse tobakk som narkotika?
Eller alkohol?

Når det er bevist at det dør tusenvis av mennesker hvert år som følge av feilmedisinering, tobakk, alkohol og andre lovloge substanser og det ingen har vandret heden enda som direkte følge av cannabis bruk, hvor er logikken med et fremdeles forbud og forfølging av “dophuene”?

Hvor er logikken i å overlate et slikt “farlig” droger til bander og ikke ta over kontrollen og regulere det som en hvilken som helst annen vare?

Begrunn svaret ditt.

Her er en påstand som er meget lett å dokumentere:

Hvert eneste land som liberaliserer narkotikalovene sine får mindre problemer på alle områder med narkotika.

Budskapet mitt er at ved forbud øker samfunnsproblemene.

Og så lenge det er vitenskapelig bevist at cannabis er mindre skadelig enn både tobakk, alkohol, paracet og diverse legemidler, så finnes det absolutt ingen grunn til å opprettholde en drakonisk lov som i hvertfall ikke opprettholder menneskers frihet.

Jeg gjentar igjen: Ved forbud får vi slike scenarioer som Kleppe beskriver i sin fistel. Og det virker som om de fleste moralister heller ike ønsker noen ordenltig løsning på problemet, men kun sette hardt mot hardt.

Politikere som opprettholder dette forbudet gjør det ikke av fornuft eller integritet, men for poltisk vinning og manglende innsikt samt en total brist i emprisk tankegang.

Hva frihet er: Hvis noen har lyst til å spise seg ihjel på snop og sete flesk intravenøst, så får det være deres frie valg1

Om noen vil drikke seg ihjel på whisky, så finnes det ingen lover som hindrer en i det.

Men når det kommer til marihuan og “narkotika” så får pipen en annen lyd.

Det er forstemmende at folk lager lover og forbud med sin egen smak som standard, og tror at alle som ikke deler ens moralske standard er fordervede som må sperres inne, eller stigmatiseres som kriminelle narkomane!

Bill Maher har røykt marihuana i alle år. I Washingtons øyne er hanb en forbryter. Han lever, ånder og er mer intelligent enn de aller fleste. Anna Nicole Smith døde av overdose på 9 forskjellige fullt lovlige legemidler1 Hun ble drept av sin doplangende lege!

Hvor er logikken?

Hvor er logikken i å kriminalisere et plantemiddel som har blitt brukt nettopp som medisin og nytelsesmiddel i over 5000 år?

På hvilken måte har noen rett til å hindre andre i å ruse seg?

Politikere hører ikke på fornuft.
Hvis politikere og makthavere hadde hørt på fornuft, så hadde cannabis blitt legalisert allerede under Nixon! Men i sin uutgrunnelige visdom kastet han rapporten fra ekspertene rett i søpla og kjørte enda hardere med sin demonisering av både cannabis og dens brukere. Har denne politikken løst noe som helst?
I 1972 var det 179 000 fanger 9i fengselssystemet i USA. Det var ikke mange flere cannabisbrukere. I dag er fangebeholdningen 2, 3 millioner! Og over halvparten av dem sitter inne for et eller annet narkotika lovbrudd.

I dag vil over 100 000 normenn fyre seg en rev. I USA vil over 18 millioner mennesker gjøre det samme. Og det er ikke bare fjortiser og knarkere som vil gjøre det, men kreft pasienter, leger, advokater, eks. politifolk som har kommet på bedre tanker, korrupte politifolk som røyker beslagtlagt dop, politikere, forretningsfolk, skuespillere, kassadamer og folk viss anti deprissiva ikke hjelper, men cannabisen vil.

Trass i alle studier, vil politiker ha det siste ordet, Gordie Brown er iferd med å gjøre den samme idiotiske feilen som sine amerikanske forgjengere.

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brown-will-upgrade-cannabis-to-class-b-substance-despite-advice-of-drugs-experts-804526.html

Også i Norge:

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/1693389.html

En grafisk oversikt over psykoaktive stoffer:

http://no.wikipedia.org/wiki/Psykoaktivt_stoff#Diagram_over_psykoaktive_stoffer

Bohemianwriter

Religionenes åk

Hvorfor har det seg slik at religiøse er så fordømt konservative og intolerante? Hvorfor har det seg slik at kristne ikke forsvarer, men nærmest unnskylder overgrep som er gjort i sin frelsers navn? Hvorfor har det seg slik at trass i all råttenskapen til kristendommen at folk fremdeles kan bekjenne seg til en bastard religion som avfødte islam og enda større råttenskap? Hvorfor har det seg slik at kristendommen har det med å påberope seg noe som helst moralitet mens de samme fundamentalistene forsvarer kapitalisme, grådighet og kolonialistiske kriger under dekke av å befri mennesker, for så å påtvinge brune mennesker en ørkengud som vil utrydde alle deres tradisjoner og livssyn?

 Hvis det er noen som mener at bibelen er historisk korrekt, hvorfor har det seg slik at det er kun i Midtøsten at man har hørt om denne Jehova og alle hans verdensomspennende forandringer og folkemord mens verken indere, indianere, kinesere eller aboigineer har verken hørt om denne Joshua og Jehova, og kan bry seg søtten om hele den palestinske skitten? Hvis bibelen hadde hatt et snev av sannhet i seg, hvorfor har ikke hele verden etterlignet rabbiner Joshua og tilbedt ham og hans hellige hvite europeiske kristne rase og budskap uten at vi måtte påtvinge dette til dem med slaveri og Bibelens Sannheter om at man skal være lydig mot sin herre?

 Hvorfor har det seg slik at kristne ikke liker ordet hykleri og slenger ut noe hjernedødt idioti som sosialisme og at sosialisme er verdens svøpe mens det er kun kristen kapitalisme som er redningen som om Jesus selv skulle ha følt seg hjemme blant børsmeglere og rike privilegerte samfunnsstøtter? Kan noen svare meg på hvorfor de tror at deres versjon av kristendom, eller religion er så mye bedre enn alle andre livssyn? Hva er det som gjør bibelen så mye sannere enn de indiske Vedaer eller amazonsk shamisme?

 Hva er det som gjør at kristne tror de vet mye mer om verden enn alle andre, og har påtvunget sitt livssyn på andre folkeslag med ganske så brutale metoder? Er det ikke slik at hvis noe er sant, så hadde verken Jesus eller Kirken trengt å bruke den brutaliteten de har lagt for dagen på vegne av gud? Hvorfor tror kristne at deres moral er så mye høyere enn liberale sosialister? Hvorfor tro kristne at deres kulturarv er så mye å rope hurra for? Kan noen forklare meg hva den kristne kulturarven er? Inneholder ikke også den kristne kulturarven kunnskapsfiendtlighet, folkemord og en råskap som fikk selv Jens Bjørneboe til å brekke seg? 

 Er ikke Hitlerismen (Nazismen) og Stalinismen en indirekte konsekvens av kristen kulturarv og nestekjærlighet? Er ikke antisemittismen en del av vår stolte kristne kulturarv? Hvorfor bedriver da kristne og gir arabere skylda for holocaust? Hvorfor tror kristne at Hitler var darwinist? Var det slik at Hitler forbød og brente alle bøker av Darwin et lite feilgrep fra hans side, eller for å skjule sin egentlige identitet som fanatisk evolusjonist? Hvorfor klarer kristne aldri å bevise sin guds eksistens vitenskapelig? Hvorfor henviser de til bibelen og en hel del intetsigende sitater som vi alle har lest og hørt et dusin ganger før som om dette skal overbevise oss? 

 På hvilken måte er deres gud mer sannferdig enn påskeharen og julenissen? På hvilken måte er bibelen mer troverdig enn artenes opprinnelse? Hvorfor tror ikke kristne på det de kan se og måle fysisk, mens de glatt sluker enhver røverhistorie fra bibelen så lenge denne historien kan bekrefte deres egne fordommer? Hvorfor vil kristne forby en plante som i følge deres egen teologi er skapt av gud? Md hvilken rett kan kristne fortelle resten av verden hva vi skal gjøre og ikke gjøre, spise, drikke og røyke? Er ikke planteriket en del av guds rike? Eller er det bare Gud som har lov til å røyke seg høy som et fjell? 

 Hvorfor er kristne så generelt så mye mer hykleriske enn alle andre de mener å ha moralsk overtak på? Hvorfor svarer de ikke når de blir svar skyldige? Hvorfor spør de aldri om bibelens historiske “sannheter” mens de slenger ut alle pigger mot enhver kunnskap som kan rokke ved deres bibelkunnskap? Tror kristne at hele verden og hele universet ble skapt rundt en akse som dreier seg rundt al Aqsa moskeen, Klagemuren og Betlehem mens alt annet er overtro og fusk og fanteri, til og med buddhismen? Hva er det som får kristne til å virke så arrogant skråsikre i sin sak og bedriver sin kvalme misjonering så fort de overhodet får sjansen? 

 Hvorfor anser jeg kristne, islamister og zionister som en trussel mot verdensfreden? Hvorfor krever alle disse monopol på en slags sannhet, mens dere gjerne slakter for fote i deres perverse guds navn? Hvorfor finnes det kristne i det hele tatt som støtter krig over hodet? Har det seg slik at det dypest inne i enhver svermer finnes en slakter og en massemorder hvis denne får anledning til det i sin guds navn? Hvorfor støttet kristne napalm bombing av vietnamesiske barn i 1969? Hvorfor har kristne støttet den rike og den sterke mot den svake?

Var Jesu budskap grådighet, maktsyke og hevngjerrighet? Har bibelens gud noen større grunn til hevngjerrighet enn alle andre? Har det seg slik at den kristne himmelguden har gitt full tilgang til hans vitenskapshatende flokk å dømme alle andre til liv og død i hans navn? I så fall, hvor står dette i bibelen? Og igjen, hvor sann er bibelen når ingen utenom ørkenen i MØ hadde fått det for seg å skape en monoteistisk gud som ikke tåler konkurranse? Hva er det som gjør Jehova så mye mer rettferdig og sannferdig enn Krishna, Vishnu, Vishi Manitou, og Allah? Hva er det som er så mye mer sannsynlig med jomfrufødsler enn profeter på flygende hester og evig Jihad?

 Finnes det noe unik åndelighet i kristendommen som ikke finnes i andre trossamfunn? Eller har det seg slik at det unike ved kristendommen at den ikke er noe annet enn en billig spinoff fra andre religioner iscenesatt av et par skribenter som på den tiden kunne ha målt seg med dagens Spielberg? Og hvorfor frykter og forakter kristendommen all annen åndelighet enn den som er utsprunget fra en bok som tillot slaveri? Hvorfor er kristenfundamentalister så sykelig opptatt av seksualitet? Da spesielt andres seksualitet? Hvorfor har ikke disse seksualnevrotikerne forlangt sine egne pedofile maktsyke presters hoder på et fat? Hvorfor er kristne mer opptatt av å påpeke ikke troendes “synder” enn alt det svineriet de tydeligvis inneholder selv? Hvorfor projiserer kristne sine egne dårlige egenskaper til andre, og tror at de er syndfrie fordi de tror? Tror kristne at troens byrde gjør en til et bedre menneske enn en som ikke tror det samme som dem?

 På hvilken måte forestiller kristne seg det helvete som alle ikke troende vil havne i? I så fall, hvor har dere fått denne forestillingen fra? Har Gud snakket i øret deres på samme måte som Han snakket til Bush Jr. når han trengte råd om hvilket land han måtte invadere og ofre millioner av menneskeliv bortsett fra sitt eget og sin snørrhovne familie? Hvorfor drar ikke flere kristne ut på korstog siden dere er så villige til å ofre andres liv, for så å fortelle folk som har gått gjennom helvete for deres skyld hvor syndige vi er som ikke tror det samme som dere? Er det fordi vi som faktisk kan noe utgjør en trussel mot deres trosgrunnlag? Er det fordi dere føler dere mindreverdige fordi dere har nettopp lest at verden ikke er 6000 år gammel, men 66 milliarder år gammel, og at det kan skyte et skudd for baugen for deres hellige ørkengud? Og hvorfor tror dere på en ørkengud og ikke skogens ånder, vetter og Odin?

Tror dere at alt som har med det overnaturlige å gjøre har noen med et eller annet bibelsitat å gjøre? Tror dere mer på Paulus enn Jesus? Hva hvis Jesus og Paulus kom tilbake og Jesus klargjorde at han ikke var den guddommelige frelseren dere ville ha, mens Paulus hardnakket hadde påstått det motsatte, og anklaget Jesus for blasfemi, hvem ville dere ha trodd på? Hadde dere trodd på Jesus, eller ville dere ha tviholdt på den paulinske kristendommen kun for ikke å rokke ved deres akk så skjøre verdenssyn?

All Right Reserved: Strider

I klinsj med Vidar Kleppe: En politiker tråkker i salaten igjen, men gjenvinner sin ære ved å score billige poenger hos de mest intolerante…

For en stund tilbake skrev en viss profilert politiker en ganske så graverende tråd på et forum som vanligvis frekventeres av kranglefanter og seloppnevnte eksperter på forskjellige temaer.Av en eller annen grunn er innvandring og dopsalg et hefitg tema.  Hva som er synd, er at det finnes noen glupinger som kobler disse sammen og tror at det er der problemet ligger:

Jeg siterer den eminente Vidar Kleppe sitt mindre gjennomtenkte tråd som tydeligvis har satt en hel del sinn i kok. Dette var også en tråd hvor alle de småbrune trygt kunne komme ut av skallet og hause hverandre nærmest opp i fistel, slenger ut kommenbtarer og “løsninger” som er til forveksling lik de site 40 løsningene de siste 40 årene .Det mest forstemmende er at det er dise våre staute hedersmenn har sett seg blind på alt annet enn sine egne fiksjoner om et helt rusfritt samfunn hvor deres hvite fane vaier stolt i vinden mens det dør et sykt menneske i enm eller annen rennestein eller t-bane undergang bare noen meter unna.

Allikevel er dette to vidt forskjellige verdener, og maktrhaverne og de folkevalgte er vettksremte for å tre ut av sin egen komfor sone og tenke litt mer utradisjonelt, og ikke minst, mer realistisk. I det lange løp vil mange liv bli spart. Fengslene vil ikke være fulle av syke folk viss eneste forbrytelse var avhengighet til en substans myndighetene ut av ren politiske og ikke vitenskapelige hensyn ikker er godt for deg og meg. Derfor må de forby det fordi det er så farlig, og når du blir fersket får du se med selvsyn hvor farlig disse substansene er. Det er loven og rettsvesenet som gjør drogen farlig. I det minste langt farligere selve bruken, og bruken av planten cannabis er på alngt nær så skadelig som tobakken du få rkjøpt på hjørnet og whiskyflaska som ståpr gjemt lengst i skapet for en spesiell anledning: Jeg føler for å pryle et halvt dusin slosskjemper.

Her er hr. Vidar Kleppes og Demokratenes problemstilling, analyse og løsning på to problemer som kunne ha værtunngått med et snev av logisk og empirisk sanns: Under vil det stå mitt direkte tilsvar til stakkar’en. Ikke det at jeg synes nevneverdig synd på ham, men jeg må riste på hodet hva folk er villige til å vri fra seg kun for å vinne billige poenger og hjernevaskede stemmer.

Selvfølgelig får vi bifall fra en annen brunsvdd liten Eva Braun i Hege Søfteland.

Nok et par eksempler på hvordan de har et forskrudd syn på virkeligheten pg hater frihet og mennesklighet.

“Asylsøkerne som pushet narkotika langs Akerselva i Oslo har reist til Bergen. Nå selger de heroin i Nygårdsparken. Jeg har ingen andre ord for å beskrive personer som selger heroin til vår ungdom, og bringer unge mennesker inn i en langsom død, enn at de er avskum. De er kriminelle utskudd som ikke har noe i vårt land å gjøre, i alle fall ikke utenfor en fengselsmur.

Asylsøkerne ble fjernet fra områdene rundt Akerselva etter en omfattende politiaksjon for kort tid siden. Nå gjør de hverdagen ubehagelig, blant annet for skoleelevene ved Møhlenpris skole som ofte går gjennom parken på vei til skolen.

”Det er litt skummelt. Noen ganger tar jeg omveier fordi det står så mange der,” forteller en av elevene, Torjus Knutsen, til TV2. Foreldreutvalget på Møhlenpris skole er bekymret:
”Det vi ser nå er at man ikke får gå i fred. Foreldre som følger barn i 1. klasse har blitt stoppet og spurt om de vil kjøpe narkotika på vei til skolen,” sier leder for FAU ved Møhlenpris skole, Kristian Osen Fagertun til TV2.no.

De nye narkolangerne i Bergen er asylsøkere som tjener store penger mens de venter på at søknaden blir behandlet. De er tydelig organisert. Nå vil rektor på skolen ha dem vekk, skriver TV2.no.”Vi er bekymret for den utviklingen som har vært. Det er jo den endringen med det mer aggressive salget som vi har merket nå,” sier han.

Politiet i Bergen er klar over problemet, og bekrefter at det er en kraftig økning i salg av tunge stoffer de siste månedene. ”Tidligere fant vi de ved Akerselva. Der har de jo gjort en innsats med vektere, politi og kommunen. Det vi ser nå er at de dukker opp her hos oss for å selge heroin, hasj, kokain. Det er et stort problem for oss her nå,” sier Jørn Solsvik som leder seksjonen for organisert kriminalitet i Bergen. Saken hører hjemme hos ham fordi det ikke er tvil om at stoffselgerne er godt organisert, skriver TV2.no.

”De sier selv, de som vi har tatt, at dette er organisert. At de er en gjeng som er her kun for å selge. Da utnytter de vårt system ved at de får lov å gå fri her ute mens de venter på å bli sendt ut igjen,” forteller politilederen. Han mener asylsøkerne har for lett spillerom ”Søknadene bør bli behandlet fortere. Vi bør få sendt dem fortere av gårde hvis de skal ut. I hvert fall få avgjort søknaden deres,” mener han.

Dersom våre myndigheter hadde et system i sin kriminalpolitikk burde problemet med de kriminelle asylsøkerne vært greit å løse.

Politiet bør foreta en storaksjon. Alle langerne bør arresteres. De bør stilles for en hurtigdomstol, og blir de dømt, skal de sone umiddelbart, uten adgang til permisjoner, og deretter sendes hjem. Aller helst bør de sone i sine hjemland, men det er avhengig av om Norge har avtaler med disse landene, Det faktum at de selger narkotika tar jeg uansett som bevis på at de ikke er personer som er reelle flyktninger, og at de derfor trygt kan returneres.

Ingen asylsøkere ville hatt anledning til å selge narkotika, verken i Nygårdsparken eller langs Akerselva, dersom mitt parti, Demokratene, hadde fått flertall for vårt forslag om lukkede asylmottak fra første dag, slik Jan Simonsen foreslo da han var uavhengig stortingsrepresentant og medlem av Demokratene. Da stemt samtlige andre stortingsrepresentanter imot, inkludert Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter.”

Vidar Kleppe

Når man klarer å vri av seg slikt svineri så må man vente at folk som kan mer om emnet enn denne mentalpygmeen gir ham motbør. Det som er så synd, er at Aftenpostens Mod har en gjeng brunsviddee småfasiscter som elsker å trykke på senusrknappen hver gang de får en sannhet eller 17 trøkt i trynet på noen av deres Førere. Og de oppfører seg minst like ille som en hvilken som helst Taliban så lenge de støtter og stemmer på å sende norske ungdommer ut i oppdrag de ikke har noe fpor seg i det hele tatt.

 

Vidar Kleppe! Du er en skam for MITT land, og du bør komme deg ned og ofre din egne dvaske kropp før du skyver andre foran deg i ditt billige forsøk på å kapre stemmer fra andre lokale bygdetullinger.

Dette gjelder i og for seg Jens Stoltenbeg og siv Jensen og Rimi Hagen og Christen Sveaas, dama hans og hele kongefamilen også…

 

 

Kjære vidar.

 Du gir deg enda ikke med “kriminelle innvandrertullet” ditt. Jeg håper du er klar over at allle usannheter, og all tale og skrift du slenger ut i bloggen din vil bli brukt mot deg av meg. Du er så ivrig etter å forfølge og straffe andre at jeg tror nesten du tilhører en eller annen sær kristen sekt som kun finnes i hjembygda di. Du vil ha konsekvenser for innvandrere som begår forbrytelser. Vel, da burde det også få konsekvenser for politikere som farer med direkte løgn for å skaffe seg noen billige stemmer. Av en eller annen grunn fikk du og dine klakkører flere av mine innlegg slettet. Vel, jeg har min egen blogg, og der vil jeg sitere og oversette til engelsk dine klønete uttalelser om å sende “avskummet hjem”… Det er uttalelser som grenser til hatpreken. Det er din rett til å skrive så my sprølyt du bare vil. Menb du må alldeles ikke tro at dette vil gå ubemekret hen. Og i ytteraste konsekvens kan dette bli enden på din politiske karriere. så sant du ikke klarer å vralte opp enda mer oppgulp som får ditt stemmekveg til å svinge seg opp i harnisk. Hva burde være konsekvensen for politikere som sprer løgn og hatpropaganda, og bedriver regelrett korrupsjon? Hva burde være konsekvensen for en politiker som hjemmer seg som en rotte og ikke vil svare for utallelser han har gjort?’

Husker du denne? http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1501517/tittel/send-avskummet-hjem-av-vidar-kleppe/side/1 Har du noen kommentar til denne? Eller vil du ture fram som et hjernedødt lokomivtog uten tanke for hvilke reaksjoner du skaper? Heldigvis tror jeg på ytringsfrihet. Også din ytringsfrihet. Men du og dine kumpaner i aftenpsoten går rundt i den deliriske villfarelsen at ytringsfrihet kun gjelder for dere. Hadde du hatt et snev av ære så hadde du protestert på slettingen av mine tilsvar. Siden ytringsfrihet og menneskerettigheter ikke er dine sterke temaer, må du regne med skikkelig tilsvar. Spesielt når du utviser en slik suveren menneskeforakt som du gjør og oppfører deg som en sutrete fjortis på samme alder som de du kaller avskum. Og jeg skal sørge for at dine uttalelser vil følge deg gjennom hele din karriere. Så, hva burde være konsekvensen for politikere som misbruker sin makt for å oppnå billige poenger hos den mest hjernevaskede delen av befolkningen? Evig offentlig gapestokk og litterær latterliggjøring? Det kan alltids ordnes. Slapp av! Du er ikke det første renspikkede maktmennesket som får gjennomgå når han har tråkket så grundig i salaten som du gjør.

Sier Jens Bjørneboe og Uten en trævl to og Knorenfeldt deg noe? Du vil pent komme i en lang rekke av skitne politikere som får navnet sitt og sitt ry dratt ned i søla. Og i mine øyne fortjener du det. Hvorfor blir aldri politikere straffet når de begår forbrytelser og lyver til sin egen befolkning? Når dere lyver, dør ungen menn. Når vi lyver til dere, blir vi satt i spjeldet. Siden du enda ikke har begått noen forbrtylese enda, så får jeg nøye meg med å latterliggjøre og avkle enhver poltiker som klarer den kraftbragden du gjorde i Aftenposten for ca. et halvt år siden. Du klarte kanskje å lure fremmedhaterne, men så kan jeg ikke mistenke noen av dem for å være blant de skarpeste knivene i skuffen. Jeg vil anbefale deg å lese min blogg og min artikkel som jeg har tilegnet deg og ditt brunsvidde parti som viker nærmest manisk besatt av alle disse ekle utlendingene.

 Som sagt; jeg lover deg at alle lignende offentlige uttalelser vil forfølge deg gjennom hele din karriere på ubestemt tid. I det minste vil dine egne uttalelser hindre deg og slike som deg noen som helst innflytelse over noe organ. Med andre ord: Å bruke betegnelsen avskum om unge mennesker som plutselig ikke har noe holdepunkt i livet blir subjekt for fremmedfiendtlig hatpreken er ikke akkurat noe jeg vil assosiere med hverken humanisme eller kristent. Vel, kristent kanskje. Det har i alle år vært en kristelig folkesprot å sparkje nedover og spyttslikke oppover. Det har også vært en lang tradisjon innen politikken å sause sammen problemstillinger som ikke har noe med hverandre å gjøre. En annen lang tradisjon innen ditt yrke som jeg gjerne sammenligner med prostitisjon å fraskrive seg ansvar og løpe etter den første og den beste syndeukken det ikke vil være så farlig å hetse. Dessuten er det du og dine likesinnedes skyld at disse ungdommene blir henvist til å selge cannabis på gaten. Det er et direkte resultat av en inhuman og totalt ansvarsløs politikk dere har bedrevet siden den nye forbudstiden. Som politiker og maktmenneske utviser du en ganske så virkelighetsfjern holdning. Av og til lurer jeg på om dere noensinne har lest noe om causalitetsprinsippet. Og forbudet i seg selv er mer skadelig enn selve bruken av nesten et hvilket som helst droger. Allikevel kjemper dere med nebb og klør for fortsatt å ha tilgang til å sette unge mennesker i et bur for noe (cannabis) som er mindre dødelig enn paracet. Jeg regner med at du er kristen og tror på et eller annet bibelsk himmelvesen som har skapt alt på himmel og jord. Da har din gud også skapt cannabis, opium, koka blader, salvia divnorum, fleinsopp og en rekke andre planter som gir en psykoaktiv virkning. Når du og dine kristne kolleger forbyr kultivering og bruken av en plante er det samme som å kriminalisere et av Guds skaperverk. Dessuten er ditt forbud ikke bare umoralsk, men også en doirekte inngripen i ethvert menneskes frihet. Deres forbud er intet annet enn en feig ansvarsfraksrivelse og en eller annen perversitet som gir dere en slags sadistisk glede av å påføre andre mennesker skade. Den neste som blir tauet inn for besittelse ligger på dine skuldre.

 Det neste overdosedødsfallet kan vi takke deg og alle falske moralister for. Når skal dere lære at ved forbud, så skjer dette som gir deg adgang til å bruke ordet avskum om mennesker du ikke kjenner eller vet hvem er. Kaskje det er din dyptplyende analytiske evner og grenseløse menneskekunnskap som gir deg den retten å kalle unge mennesker uten noe fast holdepunkt i livet for avskum. Disse er i bunn og grunn like forsvarsløse mot ditt maktapparat som de ungdommene som blir eksponert for disse “farlige” ungdomsgjengene fra land vi en eller annen gang har vært med på å bombe til et eneste stort krater. De er mer ofre for omstendighetene enn ondsinnede. Å avhumanisere dem på den måten er ikke bare umodent, men også ansvarsløst. Vil du ha en løsning på problemet? Legaliser alle droger. Få de tyngst drogene inn på apotekene og legekontorene. Åpne for egne utsalg av diverse plantedroger i spesielt lisensierte utsalssjapper. Opprett coffee shops på egnede steder som ikke er eksponert for barn og ungdom. Bruk av psykoaktive droger har ikke plutselig kommet over oss som en landeplage. Vi har over 5000 års dokumentert bruk av cannabis som både medisin og nytelsesmiddel.

Ikke en eneste har dødd som direkte følge av cannabis. Alle andre påpstander er renspoikket løgn. Bruken vil heller ikke forsvinne fordi en rrenspikket rasist ved navn Harry Anslinger kom med de hårreisende orden i Kogressen i 1937: “Marihuana is mostly used by negroes, jazz musicians and such, and causes white women to seek sexual relations with these groups.” Det er hele startskuddet for ditt forbud. I våre dager bruker dere vikarierende argumenter med vikarierende motiver for fortsatt nulltoleranse og en regelrett destruktiv politikk. Bruken vil heller aldri opphøre uansett hvor mange strenge lover dere trer over hodene på oss. Og dette er lover hverken jeg eller noen andre jeg kjenner har spurt spesifikt om. Forbudet ble iverksatt på falske premisser. Så skyld ikke på asylungdom for deres egnbe fadeser. Se deg lenge i speiellt og spør deg selv med hvilken noen som helst rett (bortsett fra en lovbok og total mangel på forstand) til å nekte meg, en jugoslavia veteran å ta en medisin som ikke gjør meg sløv og tiltaksløs som de aller fleste andre antideprissiva. Den eneste risken jeg tar er at jeg vil besitte en planteurt som noen få fanatiske nykterister og moralister som har slukt all den propagandaen de kunne få de klamme hendene sine på. Vil du ha dopen vekk fra de små søte? Følg mitt råd, og uskyldig ungdom blir ikke ledet ut i fristelse. De fristelsene kommer før eller siden når de som 16-åringer får 18-åringer til å kjøpe øl for dem. Lyst til å gjøre noe med dette avskummet som du så elegant betegnet dem for? Istedenfor å la dem gå for lut og kallt vann, hold dem i aktivitet. Det disse trenger mest av alt er omsorg. Skolegang, tre måltider om dagen, mosjon og en stabil tilværelse. De trenger også noen som kan lytte til dem når de har det vanskelig i sine liv. De trenger ikke å bli prisgitt kyniske dopgjenger og en hatefull brumlebass fra de ytterste høyre som tror han har noe som helst moralsk fortrinn å hamre løs på dem på. Det kvalmest jeg opplever er når dine velvillige klakkører som ser seg for gode å slå under beltestedet, mens de anser med forakt medmenneskelighet, empati og omtanke som noe sosialistisk snilisme, og tror at alt kan fikses med forbrytelse og straff mentalitet. Noen ganger er løsningen meget enkel. Man trenger bare å se sammenhenger. Jeg er ikke bløt på kriminalitet. Jeg er hard mot lover som kun virker mot sin hensikt og er mer destruktiv enn prevantiv. Når dere sender ungdommer for droger i fengsel gjør dere dem bare enda sykere, og de vil komme i kontakt med miljøer som kun vil gjøre dem til fullendte forbrytere.

Les “Den onde hyrde av Jens Bjørneboe” og du vil se med gru hva som skjer med et ungt og skjørt sinn som blir malt gjennom den “ufeilbarlige” kværna som representerer en sjelløs og nådeløs norks rettsstat. Spør deg selv: Hva er det dere vil oppnå med å sperre mennesker inne fordi de foretrekker en rev framfor whisky eller hjemmebrent? Hvis dere er på utkikk etter syndebukker å ta for å omdirigere fokset vekk fra deres egne mislykkede politikk, så gjør dere en ganske så god jobb. Dere skremmer vannet av dagens foreldre og sprøyter ungene fulle av løgnaktig propaganda allerede på ungdomsskolen. Når barna voksr opp og har funnet ut at dere har ført dem bak lyset hele tiden, så vil de færreste vise hverken deg eller noen av dine noe som helst tillit. Den tilliten vil få ytterligere et skikkelig skudd for baugen når de ikke er uskyldsrene og fine, men dampende bengel som gjerne ber deg og alle voksne om åp dra dit pepper’n gror. Da er de med dine og dine kolleger på Tinget Fienden som ditt samfunn må beskytte seg mot. Å kjøre samme løsninger gang etter gang og håpe på forskjellig resultat er intet mindre en sterke tegn på tvangsnevroser. Og de verste tilfellene av paranoia er dessvere de som til enhver tid sitter og skalter ov valter med menneskers hverdah og framtid som om disse kun har verdi når dere kan få skvost ut en stemme av dem. Jeg vil gi min stemme til det partiet som har en fornuftig helspolitikk og vil behandle narkotika problemet som et helseproblem, og ikke et juridisk problem. Kapish? En kommentar vil være velkommen.

MVH

Morten Alme

good luck on your religious project… In turning me and the lot of us into insane Islamic wackos…

There’s this old Pakistani who’s been living in Norway the last 35 years.

This creature that I once had respect for is Labor politician. He may be right. That in Norway alcohol will be forbidden and polygami allowed… all in the name of Islam… Or multiculturalism if you want… Get rid of of the flag as we know 9it, and replace it with an Islamic moon.

I wonder what kind of drug this asshole is really on.

He continues:  An Islamic majority will eventually force it’s “values” upon us..

Well, in his Islam Country of Norway, he envision alcohol is prohibited to sell to Moslems but not Christians. I wonder how the hell he’s planning to enforce th0se rules.

We’ve spent the better part of 100 years to rid our selves of the weat cloth of Christianity, and one thinks for one second that anyone in their right mind would chance Christianity with something that belongs on the bottom of the ocean outside of Valletta. He and his mignons lost big time in 1565 at the gates of Mdina and ft. St. Elmo.

Islam will never be a major force like Christianity ever was in Norway. No ethnic Norwegian would stand for it. Yet Aslam may get some fuel for his wet dreams of a society driven by warped religous dellusions by his moral equals in Christian fundamentalists. at least both groups have one historical common. Jews was the big enemy. And if it’s not Jews, it’s drunks, or junkies or writers, or anytone who actually knows something about the world he lives in. Aslam Ahsam obviously does not.

Sir! Mr. aslam Ahsan1 why are you coming with this information? Or is it merely an opnion?

You may be right that Norway will become an Islamic state as long as the gulible idiots I call my countrymen keep making me whish I was somewhere else. I don’t really care. I’m going down to Ireland anyway.

He makes a few factual errors in his assumptiuon from various Islamic countries. Iran for instance. He claims falselly that 98% of the population is confessing Moslems. I call that factual bullshit. None of the Persians I have spoken with confesses to Islam. A friend of mine despices Islam, Moslems and all what they stand for1 He’s been a tennant in one of the most gruelling prisons in Tehran until the government demanded 70 000 USd from his father for his release. Somehow he managed to escape Iran to Belfast. Now he calls himself Persian with pride and would spit on both you and the whole Iranian government and even might say that Mohammed was nothing more than merelly a bleak spinoff from Zarathusthra.

Aslam Asham draws a chilling picture however.

The notion of importing Islamic Laws in Norway that in certain cases will superceed the law of the land, and also basic human rights. That is, if Islam moves backwards like it has done the last 35 years, in 3 generations we’ll see the enforcement of religious dogmas and madness walk hand in hand together with other religious nutcases that actually takes the whole Muhammed myth seriously, or virgin births for that matter.

Halleluja! How lovelly1 How the hell does this clown Ahsam expect me or any of my descendants to submit to the wishes of an insane desert pirate and his psychedelic visions for a fact or a myth that should be respected?

I’m not even going into any discussion whether this dessert god even exist, except for inb the heads of brain wahsed and gullible idiots that believe in everything that television tells them and that the politicians that they vote for are actually good people who wants the best and never lie and are clean as wistles.

I’m sorry, but no matter how much demografics you are trying to show me and others Aslam, your wet dream will not come true. Not as long as there are people like me around. Before that happens, I will personally carry both you and Mullah Krekar right back where you came from along with your families that is selling me shitty dope.

And this idiot Mohammed Usman Rana who’s playing the role of the victim here. While his older is saying that we need to accept that another desert religion shall take the place of another one,  Rana is playing the other role to victimize other Moslems by claiming that Moslems have gotten death threats for being a part of the debate.

Poor wee bastards! I used to get a half a dosen death threats a month for articles I wrote for Shaban Rehman 9 years ago. She’s been threatened on her life by Ranas brothers in faith – the religion of “peace”. something tells me that this debatant is projecting his bullshit to have an excuse to blow up in anyones face who dares to critizse his stand on burkas and hijabs, and claims that Moslems are beinge percecuted when there are Moslems that always seem to be the offended part.

I insulted your fatass prophet once while talking some young Moslems respect. I was pushed down some steep stairs, and when I tried to get up, they were over me shouting Allahu Akhbar! This is what your Moslem brethrens did to someone who’s been in Yugoslavia to save some sorry Moslem asses. And this is the thanks I get. I also get shit from the other side, calling me a war criminal because I let Clinton bomb Serbia half to pieces. I would much rather see the al Aqsa Mosque eliminated together with all other religious rellics that drives people mad.

Rana is a mental pygmee that obviously have some serious issues to deal with… like REALITY1

Once he can wake up from his wet dreams of a pedophile “prophet” and his exheptionalism he’ll see that his faith: ISLAM is nothing more than a pack of bullshit that desrves all due respect as Christian fundies who long for the Rapture. Maybe one day the likes of Rana will see this. But only if he can get a lobotomy or if he’s open for arguements that only kids believe in a flying horse with a desert dweller on top of it claimoing to be some sort of messenger from God. Rana! Have you stopped believing in santa Claus yet? Or was that forbidden in the village of your wife beating Dad and uncles? When did your clan in Pakistan stop beating women?

When did you stop threatening infidels for insulting your child mollesting desert idiot? Becuase your prphet if his grave was around today, I would lay a turd the size of a birthday cake on top of his dried bones while drinking a bottle of whisky.

What is worst? Putting buldings and people on fire, or making a cartoon of the most fanatic of your Moslem brehtrens who believ in 72 vitrgins in heaven as long as they kill enough infidels? I’ve seen enough of Islamic “justice”….

I think you do not get it! there will never be peace in this world as long as yor religion or any monotheistic religion demands respect and will give none!

It will never be peace as long as you demand special rules for yourselves and a different set of rules for others. By what right do Islam treat women as merchandize?

You say that Moslems are being threatened for vocing their opnions? How? and what opnions do they have? Do these mean that a hijab should be compulsory for all “good2 moslem women? Who came with threats towards the cartonists? Is slogans “Kill those who insult Islam” signs of a peaceful religion with peaceful followers?

I judge a religious dogma out of its historical merrits and it’s followers. and Rana and ahsam: You two are living proofs that your religion have morality as the most fanatical Zionists and the Islamofascists that denies Holocaust one second and then give Hitler credit for what he did do the filthy Jews and the stinking Gypsies.

You Sir, Rana are nothing more than a fake and a bloody whiner! You want to have a religion or faith or whatever: fine! Do it in your privacy1 Neither I or anyone need your constant missionary agenda claiming that being critical to Islam is the same as being hateful or racist.  IT’s the same kind of logic that Zionists are usoing towards anyone who dares speaking out critically towards Israels policies in Gaza and the West Bank.

Your fake religion will never be a power factor here!

With knowledge, your religious fantasies will be categorized in the Childrens and Fantasy section together with the Bible, Harry Potter, Lord of The Rings and Narnia.

I mean please, if I was God, I would make my preasens a bit more obvious. I would also  use better writers than Muhammed, Paul and Matthew and Luke and all the rest of them.

Another thing: How come did your God only talk to you and not the Native Americans or the Aboriginies or the Tibetans? Why did your Taliban brothers blow up ancient Buddha statues? When will you apologize on behalf of an insane flag of baboons threatening anyone not bowing down to Islamic supremacy?

Why does your God need so many mental pygmees to do his bidding? Why are you one of his mental pygmees that does nothing but apologize for your brothers’ misdeeds in Islams name and only come with one track complaining on how bad everytrhing is for you here?

Rana1 You remind me of this English born Islamic cleric who was hard on the splifs and the cider and the women who turned convert and denied everyone else the pleasures he have enjoyed himself out of moral reasons? what gives your desrt god such a moral superiority that you and your brainwashed followers have a right to tell other people how to live their lives?

Why do you let your boys screw around with blondes while talking about “honor2 while any Moslem girl doing the same will be lablelled as a Norwegian slut?

Why do you hide your women i hijabs anyway? Why did your Allah give you more freedoms than your sisters and your wives?

Who will stop me from marrying your sister except for your warped perception of what is apropriate?

Do you Rana support the notion of death penalty for converting from Islam to atheism?

Just a few questions for yo to chew on.

In the meantime, I suggest you go to Malta and tread on the dried blood of your Islamic Brothers who died in vain taking over the island.

Good luck in your Islamification project boys. You will get no help from me….

Strider

Norwegian politics 101!

All right!  Let me recapture here!

The thing is that the US election turned out to be quite entertaining, even for an international audience. Also for me1 Tell you the truth, I still have some soft spot for the Big Beast across the dam. Besides, politics seem to be a hell of a l0t more entertaining over there .

Any journalist or writer who couldn’t take something out ofthe November election must be brain dead.

and there was times I wish I was an accreddited journalist or a comlumnist with my bag filled with drugs so I could ope with even speakinfgg to any of these fat cats and their gullible mignons.

Norwegian politics is so boring that you need a bag of drugs to even think about writing to make it interesting.

I’ll give you a lesson in Norwgian politics!

It’s basically the same as anywhere else! They are full of bullshit here as they are anywhere else! The ones with the biggets lies are the ones who win!

It’s not about the Truth1 It’s all about who will fuck you the best!

It’s all about the party or the candidate who can lie to you best! And off course managing to hide the corruption the best.

So how does this go about?

You read about all the parties and what they have to offer, and choose the one who can bullshit you the best on your own prejudices. If you hate drugs and criminality and libarelaisme, you vote for a party that have certain things in common with that.  Unfortunatelly those parties are all for deralugation and they will putt your grand mother in a coffin in two seconds of she can’t pay her insurance!

Abd all parties are competing for the same gullible idiots that they did 4 years ago.

I’ll tell you a lilttle secret my menatal pygmees:

when your government is lying to you., you, you either lose your life savings, your freedoms, and we might even go yto war and sacrifice kids in our sacret war for “democacracy”..

Democacy as we see it today is a joke.

There is no democacy when the freedoms of a minority is beiung squashed through draconian rules and laws that makes more menace than actual a piece of peace..

Norwegian parties are somehow making allies with big magnats to get their message across. Norwegian parties have become whores to Big Business.

¨Norwegian politics have a choice right now..  To become more fascist that it already is, or choose a more humane politcs!

But every time I hear politcians talk in the same samples as they did 4 years ago, and I wasn’t even in Norway at the time and 8 years ago and 12 years ago and 30 years ago.

LEt us get a few things straoight here! In 40 years we have had a fascist governement with laws that directly interviens with each and all of our personal freedom. That law is named 162A in the penal code!

It’s about drugs! It’s what some manic power monger who claims to have any soryt of morality on their name to spew out their prejudice directly from USA and Nixon!

I Politics is about how to abuse power the best way and get away with it!

In Norway, like in any other self proclaimed democracy in this world, we are not living in a true demoicacry! We get our voice heard ever election, and after that, the powermongers are findinbg neqw ways to screw with you and take away more freedoms from you!  They are calling it “rights”…. As if you were born a slavbe and needed extra rights just fror being born a human1 It’s when you hear the word “right that you know that you freedoms as a human being is stripped away from you.

Politicians are like a new employer. Full of promises for the “right2 candidate2 for so to screw you and give you “rights” as if they were the ones who gave them to you as soon as you sign a contract.

And you do not have the right to throw them overboard until the years are over, but your alfa males and females can rape you at will on a daily baisis by amending laws that direcvtly intervienes with your personal freedom.

And you get too brain damages by their pills to even see what is happening to you. You just go witjh the flow and think that evetrything is alright until you party leader tells you everything is not al right and start helping you finding some scape goats for your own misery, and start hating people that has done n0othing to you while you admire the power mongers who are really fucking with you when you are not aware.

and Norweg9ian “journalists” are will moutpieces for any side that they know are talking directly into their own mouths and school brains. Most of these pricks have no real reality in life, yet they are trying to take ownership of other people’s hardships to make cheap politacal points.

In the meantime, pot smokers, we don’t give a rats ass, and junkies die while the “responsible” ones are fleeing from their respnsibility and refer to laws ancient laws, or don’t understand the rules and amendments they don’yt even unbderstand thenselves.

Norwegian politics is as corrupot to the core as any other banana republic or a a religious fascist country in the world as Afghanistan or Saudi arabia.

We’re taking after the old fascist way these days. The only thing that still keeps our world free is in fact the freedom to insult! The freedom tell the truth. Unfortunatelly most journalists have forgotten this little thing. so have most writers and artists. They are submitting to whatever regime that might suck up to them so they can say hoew bad the media is, or the politicians hate the mdeia and appeall to their gullible voters that way by using the hated media to spread their own pack og crap.

This is Norwegian politics. I have worked asd a media man, seller, and freelancer to see through their pitches. their full of empty words, and nothing meaningfull inside. I’ll tell you why. It’s because most those on election these days have little or no true grasp of reality.

They have washed their brains on a party program the same way as any evangelist is taking the gospels for factioius truth…

I say fictious, but then again, my perception is a bit different from those amateurs who think that whisky is better than cocaine, and Oxyntonton  better than a spliff.

How wrong they could take…

It’s all about perception of reality1 I am reality! I am the bastard who will take you on a ride that will remind you that you shall never trust any prick who wants your vote.

all of them have a secret agenda. To get power to rule over your life1 And before you know it, Hashish is illegal! You voted for the same party all your life, and you’ve been smoking a daily spliff for pains, and suddenly the party you voted for got a new leader whom obviously got fucked from behind by an alfa male or some ideoligical pieces of pamphlet that has nothing to do  with what they claim to have: respect for you personal freedom!

The only thing that Norwegian politicians have respect for is the richest bastrdds in town, and feel someowhat timid or insulted every time one of these vulture threaten to leave Norway wto save taxes and pay just as mucht in mare money and media to one party that claims to be the party for “most people” and act like their some sort of  cloneing from some soret of a Nurneberg rally. And all their rhetorics leads in that direction.

Less freedom and more corporate dictatorship1 and everytime they’re being caught, they are just like the Labor, blaming someone else, and thriving on gullible people’s fear.

Hence, Norwgian politcs is like an eternal economics class. Boring! We Norwegians have become Luxury animals the lot of us. Whe’re not discusting ideological differences!

We’re discussing ideologial matters, we think, while we’re still squabbling about how we’re spend or our vast fortune of oil.

In the meantime, oild people will rot away and be dead while their corpses are rotting away in some institution.

More people in prison will come out more sick than they were when they heard the slam of their door behind them just because they were doine by some mafioso that thrives on poor health care, a rotten justice system, and a bunch of politicians that are so lost in their own party books and their corrupotion that they have forgotten that it’s much worse doing what they’re doiung than the ordinary cannabids smuggler ever can do. It’s the politicians anbd their mighons who are violient! It’s the law! and threyu have a right to abuse their power once they catch you with a spliff in customes!

Then you are being considered as an enemy ogf their sacred state1 Desåite the fact  that it’s their “law”, their arerogance, ignorance and politics that keeps you under their thumb of rulew. The only difference we have with North Korea or any other commie fascist state is our freedom to talk about this. To object. But to try to overthrow your government without permission, or make a citizens arrest for their corruption is strivtly forbiiden. Who made power mongers holy cows anyway

Here’s a little list of Norwegian politicians and powermongers and assholes that will be on my list the next couple of weeks:

Mentioning names would be stupid at this time.

But there are no particular  difference between the far right and the far “left” in Norway.

They all have the same agenda. To have power over you, and decide for you what kind of tyrrany we’re going to make deals with next time _ in the name of “The Norwegian People”…

The sad bit is, that most parties I chew up and spit out feel me as a direct threat to their monoply of Law, order and morality. and if they get to manyu truyths slapped in their faces, they call on Uncle and forget that they just managed to aliananate yet another writing asshole who don’t buy their lies, and drag yet another Norwegian veteran in a cage, and in front of a court for living the freedom he’s worn his uniform for.

Norwegian power mongers are as arrogant as any other brain damaged power whore in the world. and they do not like getting Truths thrown in their fcaes. Unless it is election time, and their voters are timid enough to be overthrown by samples from a stage or from a stand.

I sell fis for a living! From door to door! Even though I don’t pay taxes on this sale, and the whole business is as dirty as any taxi business, my business is more honest than the crimes that atre being committed in the parliament every day.

So, here the deal: Which party do yo want to committ crimes after your own taste and prejudices?

anyone still thinks that smoking a spliff is worse than drunk driving?

Anyone think that your crimes shall be punished, while your leaders are getting away with it?

Strider